Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Inför självledarskap i ditt team – snabba tips

Lästid cirka 2 minuter
Missa inte!

Självledarskap – så funkar det

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

Fördelarna med att utveckla mer självledarskap är många. Nedan kommer tips på arbetssätt och metoder som flyttar ledarskapet till teamet och dess individer.

Nya förutsättningar för företag och organisationer i ljuset av digitalisering och distansarbete under pandemin har gjort det nödvändigt att utveckla nya sätt att leda och organisera.

De nya förutsättningarna innebär att det inte räcker att några få utvalda förstår affären, fattar beslut, har koll på strategi och planerar arbetet och fördelar uppgifter. Idag är det något alla medarbetare behöver vara med och bidra till och engagera sig i.

Alla behöver förstå kundens behov och vad det betyder för det egna teamet. Fördelarna med att utveckla mer självledarskap är många. Forskning visar bland annat att många självledande team har lyckats skapa högre engagemang, effektivitet, ansvarstagande och kvalitet.

Nedan kommer tips på arbetssätt och metoder som flyttar ledarskapet till teamet och dess individer.

  • Säkerställ att alla i teamet förstår och är engagerade i att arbeta med vision, strategi och värdegrund. Det finns smarta digitala verktyg att använda, så att alla får möjlighet att bidra och engagera sig på ett bra sätt.
  • Introducera en metod för team och individer att själva sätta sina mål baserat på förståelsen för affären och den gemensamma strategin.
  • Diskutera förväntningar och spelregler i teamet regelbundet och se detta som ett ständigt lärande och utveckling. Tydliga förväntningar och spelregler ger trygghet och tillit.
  • Utse rollen som facilitator på alla era möten, då behöver inte ledaren alltid leda mötet, utan det kan rotera i teamet, vilket skapar större fokus, variation och engagemang
  • Använd en Kanban-tavla för teamets arbetsplanering och uppföljning. Metoden i sig stöttar teamet att fördela och följa upp arbetet.
  • Börja med regelbundna retrospektiv. Det innebär att teamet själva tar ansvar för att driva förbättringar av möten, arbetssätt och samarbete.
  • Använd digitala teamkanaler som exempelvis Slack, då blir det allas ansvar att sammanställa och dela information.
  • Träna alla teammedlemmar i att ge och ta feedback. Det är viktigt för att skapa tillit bland teammedlemmar och känslan av att vara sedd och bekräftad.

Hur kan du i ditt team utveckla mer självledarskap? För att dyka ännu djupare i självledarskap, ta gärna del av vår populära guide på ämnet – Självledarskap – så funkar det! 6 kom-igång-tips.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med ledarskapsutveckling eller självledarskap?

Vi på Stardust skräddarsyr ledarutvecklingsprogram på alla nivåer och självledarskap är ett av flera perspektiv i den ledarskapsutveckling vi erbjuder företag och organisationer.

Läs mer om vårt erbjudande kring ledarskapsutveckling och självledarskap och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”