Hur kan vi hjälpa till?
Mänskliga faktorn i företagskultur

Kan den mänskliga faktorn ligga bakom att företagskulturen blir fel?

av Philip Sjögren

2020-05-05

“Culture is not one aspect of the game – it is THE game.” 

Lou Gerstner
Länge VD IBM

Om Lou Gerstner hade rätt är det kritiskt att få till rätt företagskultur. Ändå hör jag ofta från kunder att de har försökt, men misslyckats med att få till rätt kultur. 

Ett förändringsprojekt brukar definieras som att man har ett nuläge, man formulerar det framtida läget och projektet handlar om att brygga över gapet. Det kan gälla en produktionsprocess, en säljmetod, en organisationsstruktur, och ofta i mina sammanhang, en företagskultur.

Men just med företagskultur är det lite svårare att mäta eller beskriva. Vilket är nuläget? Och vilket är det framtida läget? Här brister ofta projekten, och jag tror det kan förklaras med den mänskliga faktorn, både i nutid och framtid.

I nutid missar man att skilja på upplevd och egentlig kultur. Och i framtid skiljer man inte på önskad och optimal kultur.

Den upplevda kulturen är den du kommer att beskriva för mig om jag ber dig beskriva situationen som den är. Problemet är att många av oss bär på blinda fläckar. Vi menar t.ex. att vi är inkluderande, men vissa personer/kategorier lyssnar vi inte på.

Därför måste man ta reda på den egentliga kulturen, den som faktiskt beskriver hur de flesta på den här arbetsplatsen tenderar till att agera. Ett projekt som inte utgår från den egentliga verkligheten, hur jobbig den än är, kommer få svårt att lyckas. En bra intervjuare kommer att få fram det. Det finns också många bra digitala processer som är användbara för att ta reda på det.

Skillnaden mellan önskad och optimal kultur är lite detsamma. Många gånger har jag hört personer beskriva hur man vill att företaget ska vara: öppet, innovativt, högt i tak, agilt, entreprenöriellt, kundfokuserat är några av de vanligaste beskrivningarna. Men här blandar man ofta in personliga preferenser: jag gillar öppenhet, så jag vill att mitt företag ska vara det! Det är en önskad kultur. Men vilken grad av öppenhet är optimal inom t.ex. banksektorn eller inom en utvecklingsavdelning? Innovation låter bra, men hur innovativa ska vi egentligen vara i produktionen av läkemedel?  Eller hur kreativ vill du att din ekonomiavdelning skall vara?

Det viktiga är att identifiera den kultur som givet den omvärld vi befinner oss i, den bransch vi verkar i, den personal vi har, bäst leder oss mot våra strategiska mål. Det är den optimala kulturen. En mycket erfaren branschexpert kommer ofta kunna hjälpa dig. Men också här finns det spännande digitala verktyg som gör det lättare att identifiera den optimala kulturen.

Förresten, har du koll på er kultur? Är det den egentliga, den upplevda, den önskade eller den optimala kulturen? Annars kan du gärna tala med oss.

 

 

 

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest