Hur kan vi hjälpa till?
Kompetens i framtiden

Hur utvecklar vi rätt kompetens i framtidens organisationer?

av Camilla Rask

2018-02-20

Många upplever världen som alltmer föränderlig och svårförutsägbar. Organisationer och företag påverkas naturligtvis starkt av den snabba förändringstakten. I digitaliseringens, teknikutvecklingens och globaliseringens spår uppstår nya och förändrade kundbehov.

Det ställs nya krav på produkter och tjänster då kunder och brukare ändrar sina preferenser allt oftare och det i sin tur påverkar kompetensbehovet. Roller förändras, vissa försvinner och helt nya uppstår.  Hur tar man som verksamhet reda på framtida kompetensbehov och hänger med i den snabba utvecklingstakten?

Att ta reda på vilken kompetens som verksamheten behöver handlar om att klargöra vision och riktning samt reflektera över graden av förändring som verksamheten behöver genomgå. Översätt och tydliggör riktningen i alla led, från ledning till team och sedan för varje medarbetare. Vad förändras och hur mycket förändras affären? Vilka nya kundbehov uppstår? Hur ser den framtida leveransen ut och vilken kompetens behövs för att möta förändringen?

För att prata samma språk och bli bra på att beskriva det framtida behovet behövs ett gemensamt arbetssätt som är snabbrörligt och engagerande som ständigt kan anpassas till nya behov. En metodik som vässar den gemensamma förmågan att ta rätt strategisk höjd och ansats är också en viktig framgångsfaktor.

Hur säkerställer vi att rätt personer vill bidra och utvecklas i linje med organisationens behov?

  1. Se till att kulturen attraherar och engagerar rätt medarbetare som aktivt vill bidra till den gemensamma framgången.
  2. Säkerställ att företagets riktning är känd för alla medarbetare. Vad betyder riktningen för medarbetaren? Arbeta med att översätta och konkretisera riktningen så att varje medarbetare får rätt förutsättningar att kunna bidra. Ta reda på vad som driver och engagerar varje medarbetare.
  3. Var öppen för olika angreppssätt kring att skaffa och utveckla kompetens som verksamheten behöver. Hur löses kompetensbehovet bäst? Hur utvecklar vi teamets kunskaper och förmågor? Vilken utveckling behöver varje medarbetare? Fyller vi gapen genom rekrytering? Kan konsulter eller tillfälliga ”gigare” lösa behoven? Finns lösningen i strategiska samarbeten med andra verksamheter? Bör vi lägga ut jobb på annan part? Behöver vi avveckla kompetens?

Framför allt blir det viktigt att tänka i nya banor, ”hur vi gör saker på andra sätt”. Att inte bli fast i befintlig organisation, roller och rådande strukturer. Inte minst idag när många företag och organisationer upplever stora utmaningar att hitta rätt kompetens. Det gäller att ta tillvara på talangerna man redan har, säkerställa att de både kan och vill bidra, och att de verkligen är engagerade att faktiskt göra det.

Läs mer om framtidens organisationer här

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest