Hur kan vi hjälpa till?
nya generationen

Hur anpassar vi våra organisationer till de nya generationerna?

av Henrik Martin

2015-04-28

Måste vi verkligen anpassa våra organisationer till de nya generationernas behov och värderingar? Ja, i alla fall om man vill vara med och slåss om de bästa talangerna, och det verkar de flesta företagsledningar intresserade av numera. Så hur bör framtidens organisationer se ut?

Man behöver faktiskt inte spekulera allt för mycket om det, för det finns företag redan nu att inspireras av. Nämligen de som är helt och hållet beroende av att hitta rätt talanger och behålla dem, och som verkar i branscher där det råder extrem brist på talanger. De tydligaste exemplen hittar vi i Silicon Valley där konkurrensen om medarbetarna är brutal: hur organiserar sig sådana företag egentligen?

Jag tycker mig se några uppenbara komponenter:

  • Mening, mening och mening. De här bolagen är helt drivna av ”mening” (eller ”purpose” som de säger): vad är egentligen meningen med just det här företaget, och på vilket sätt skall du vara med och förändra världen?
  • Värderingar är hygienfaktor. Samtliga bolag är värderingsstyrda. Det är med hjälp av värderingarna som man förstår om man som anställd fattar rätt beslut, och om man faktiskt hör hemma i just den här organisationen eller inte. Hur man gör saker är minst lika viktigt som vad man gör.
  • Teamet är hemvisten. De här företagen är alla teambaserade. En del har till och med självorganiserande team, med ytterst få ledare. Team sätts upp och plockas ned allt efter behov, och man kan tillhöra flera olika team vid varje givet tillfälle. Förändringen är verkligen konstant.
  • Feedbacken är överallt. Här väntar man inte med att ge feedback till det årliga medarbetarsamtalet. Feedback är en del av kulturen och sker åt alla håll. Varje dag.
  • Målstyrningen är agil. Målen är oerhört tydliga, ofta med en kortare tidshorisont än ett år, men framförallt så diskuteras målen/aktiviteterna och följs upp mycket oftare än en gång om året.
  • Ledarskapet är riktigt ledarskap. I de bästa bolagen är ledarna där för att entusiasmera, engagera, och sätta riktningen. Men framför allt röjer de hinder ur vägen för de anställda, och försöker i möjligaste mån undvika att själva vara ett hinder.

Evernotes EMEA-chef uttryckte det så här på ett seminarium: ”Our way of operating is easy: We set an inspirational purpose and vision. We hire the best people. We get out of their way.”

Innebär det här att traditionella svenska industriföretag kommer att vara organiserade som Netflix, Evernote och LinkedIn om 10 år. Kommer SSAB, Sandvik och Swedbank vara chefslösa organisationer med självorienterande team som endast styrs av företagets mening? Nej, kanske inte. Men jag är helt övertygad om att de måste anpassa sig i någon mån till det här nya sättet att se på sin organisation och sin företagskultur, åtminstone om de vill vara med och slåss om de bästa talangerna på arbetsmarknaden.

I vilken utsträckning måste din organisation anpassa sig?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest