Hur kan vi hjälpa till?
HR+AI

HR + AI = sant?

av Henrik Martin

2022-05-31

AI är minst lika mycket en HR-fråga som en fråga om teknologi. Lyckade AI-investeringarna kan nämligen bidra till att människor blir nöjdare, mer produktiva och mindre stressade på jobbet. Men det finns en viktig ingrediens för att lyckas.

Stora företag runt om i världen fullständigt häller in pengar i AI-utveckling. Och på goda grunder, de senaste årens framsteg inom maskininlärning och neurala nätverk är verkligen revolutionerande.

Men alla AI projekt blir inte framgångsrika. En ny studie visar att endast cirka 10% av alla AI-investeringar har genererat positivt ROI. Det är överraskande i sig, men än mer överraskande är anledningen till den låga hitraten. Det visar sig att de AI-projekt som enbart fokuserar på att ersätta människor ofta misslyckas, medan de som ser till att AI används till att hjälpa människor i sitt jobb ofta lyckas.

Det vill säga, AI är bra, människor är bra, men det är när man kopplar ihop dem som det verkligen blir bra. Då kan de tillsammans göra saker som inte går att göra enskilt.

Det här förstod redan den gamla schackvärldsmästaren Garry Kasparov. När han fick på nöten av IBMs schackdator Deep Blue 1997 skulle man tro att han gav upp och pensionerade sig. Men istället slog han sig i slang med datorerna och forskade på hur människa+dator bäst kan komma till sin rätt. Han visade att en medelmåttig schackspelare+schackdator kunde slå vilken människa som helst, men också vilken schackdator som helst.

Visst är det fascinerande! Och Sverige ligger långt fram inom området. Min son pluggar kognitionsvetenskap i Linköping. För mig är det lite dimmigt vad det faktiskt innebär, men som jag förstår det så lär de sig hur datorer tänker, hur människor tänker, och hur man skall få dem att tänka bra ihop. Så ena stunden programmerar de AI-robotar, och i nästa läser de medvetandefilosofi. Väldigt framsynt av Linköpings universitet!

Så vad kan man dra för slutsats av det här? Jo, att AI är inte (bara) en fråga om teknologi. Det är minst lika mycket en HR-fråga. Hur skall vi designa teknologin så att vi får ut så mycket som möjligt av både människorna och AI:n? I de lyckade AI-investeringarna som nämndes ovan blev människorna nöjdare på jobbet, mer produktiva och mindre stressade. Det låter onekligen eftersträvansvärt och lovande för framtiden.

Hur ser era AI-satsningar ut?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest