Hur kan vi hjälpa till?

Har ditt företag en prestationskultur?

av Charlotta Wikström

2017-01-10

Handen på hjärtat, visst händer det att du ibland funderar över hur ni kan öka prestationsförmågan i företaget, få ut det där lilla extra av medarbetarna, öka marginalerna och vinsten? Svaret ligger inte i mer morot och piska, inte heller i högre löner eller bonusar utan går att finna i ökat engagemang och inflytande. Här kan du testa ditt företags prestationskultur:

  • Vi har en tydligt definierad värdegrund d.v.s. ”hur vi gör saker här” som underlättar för våra medarbetare att ta ut kompassriktningen och fatta egna beslut. Våra ledare är de bästa förebilderna och ambassadörerna
  • Det finns en förståelse för vilka mål och strategier som gäller och vilka förväntningar som ställs på medarbetarna för att vi ska lyckas.
  • Vi har fokus på prestation. I alla lägen. Medarbetarnas personliga drivkraft värdesätts.
  • Prestationer följs alltid upp på ett systematiskt sätt, utvärderas och kommuniceras i hela organisationen så att det sker ett ständigt lärande, kontinuerliga förbättringar och en systematisk kunskapsutveckling.
  • Medarbetarna känner att de kan påverka, arbeta självständigt, ta egna initiativ och fatta egna beslut. Våra ledare är bra på att delegera och coacha.
  • Prestation erkänns och belönas. Det finns en motiverande balans mellan personlig insats och erkännande och belöning”. Social recognition”, uppskattning av kollektivet är mer värt än monetära belöningar. Vi har arenor för att erkänna och belöna prestation
  • Vi tar konsekvenserna av dåliga prestationer. Om vi misslyckas följer vi upp, analyserar, försöker skapa bättre förutsättningar och tar konsekvenserna.

Behöver du hjälp med att vässa din prestationskultur? Göra en mätning, ha som tema för er nästa kick-off eller ta fram en vass strategi? Hör gärna av dig för en förutsättningslös diskussion.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest