Hur kan vi hjälpa till?
tillit

Varför tillit skapar framgångsrika organisationer

av Camilla Rask

2016-09-20

Många trendspaningar visar att utvecklingen går i ett rasande tempo, så kallad exponentiell utveckling. Flera spår att våra organisationer och företag kommer att utvecklas mer de kommande 5 åren än vad de gjort de senaste 30.

I samma spaningar pratar man om att det organisatoriska landskapet håller på att förändras drastiskt och vissa företag är redan på god väg. Du har säkert vid det här laget både läst och hört om agila organisationer, företag utan chefer med självstyrande team, företag utan ledning och strategier osv. En viktig och gemensam nämnare i dessa organisationer tycks vara ”Trust”. Alltså tillit/förtroende. För att organisationer ska vara innovativa, växa och lyckas så är nyckeln ”Trust” enligt Entrepreneur.com.

I ett TED av Rachel Botsman ”The currency of the new economy is trust” talar hon om att vi just nu går igenom en revolution när det kommer till att dela våra tillgångar i samverkan med varandra. Företag som Airbnb och Uber går i bräschen i paradigmskiftet för ”the sharing economy”. Människor litar på främlingar, som de bokar upp att hämta dem ett visst klockslag på flygplatsen. De låter dem bo i sina hem och sova i deras sängar. Samtidigt visar undersökningar på att vi har lite tillit till våra arbetsgivare och chefer, människor som vi träffar i vår vardag. En studie från ey.com visar att bara 49 % av medarbetarna litar på sin chef och sitt team. Ännu färre, 46 %, litar på sin organisation. Vidare undersöktes vilka faktorer hos cheferna som bygger ”Trust”:

  • Levererar enligt sina löften (67%)
  • Säkerställer ”job security” (64%)
  • Ger rättvis ersättning och goda förmåner (63%)
  • Kommunicerar öppet/transparent (59%)

Så hur kan företag som Airbnb lyckas med att få människor att lita på och släppa in främlingar, som de inte har någon som helst relation till, att bo i deras hem utan att de själva är närvarande?

De utgick från att människan i grunden är god. De identifierade vikten av att lösa ”the stranger –danger bias”, hur kan man anförtro en total främling att flytta in i sitt hem? De fann sätt att minska anonymiteten mellan gäst och värd och få de bägge att interagera med varandra. Vidare utvecklades ett system för ömsesidiga utvärderingar. Som Rachel Botsman så klokt uttrycker det” Rykte är måttet på hur mycket människor litar på dig”. Ett tredje område som Airbnb ringade in var att bägge parter skulle känna tillit och förtroende för betalningstransaktionen. Det finns mycket inspiration att hämta i hur organisationer i delningsekonomin lyckas med att skapa tillit, mer om Airbnb på Nerds.airbnb.com.

Hur kan vi då skapa mer tillit mellan medarbetare och chefer på våra arbetsplatser? Airbnb liksom andra företag har bevisat att en feedbackkultur öppnar upp för ett mer tillitsfullt klimat. Ju mer chefer öppnar upp för att ge och ta emot feedback desto mer kommer medarbetare att lita på sina chefer. Ett öppet och transparent förhållningssätt där chefer och ledning vågar släppa på kontrollen samtidigt som medarbetare tar helt och fullt ansvar skapar mer tillitsfulla relationer. Hur långt har ni kommit att skapa tillit på din arbetsplats?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest