Hur kan vi hjälpa till?

Dags att skrota utvecklingssamtalen?

av Henrik Martin

2015-01-20

Just nu pågår en hetsig diskussion på nätet om utvecklingssamtalens vara eller icke vara. Framförallt i USA har allt fler röster höjts för att utvecklingssamtal är förlegade och borde avskaffas. Argumenten låter ungefär så här:

  • Att få feedback en gång om året är alldeles för sällan
  • Samtalen är mer en utvärdering än en utveckling av individen
  • Utvärderingar fokuserar mer på det negativa än det positiva
  • Din chef kan inte ensam utvärdera dig, det krävs inspel från många fler

Om detta stämmer även i ditt företag så har ni givetvis en utmaning. Men den utmaningen möts inte bäst genom att avskaffa utvecklingssamtalen. Tvärtom tror vi att utvecklingssamtalen har en viktig funktion att fylla, men de måste göras på rätt sätt, och av ledare som förstår syftet och värdet av utvecklingssamtalen. Så fundera på hur ni kan:

  • Säkerställa en feedback-kultur, där det uppmuntras att ge och ta feedback, varje dag
  • Se till att utvecklingsdelen av utvecklingssamtalet får större utrymme
  • Utbilda ledarna i att vara ledare. Och ge dem verktyg och ramverk för att coacha medarbetarna i vardagen
  • Revidera aktiviteterna på individnivå oftare (kvartalsvis), vilket resulterar i fler mål/prestationsdiskussioner

Gör man det så blir de årliga utvecklingssamtalen en positiv upplevelse, utan överraskningar och med fokus på framtida utveckling.
Hur gör ni hos er?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest