Hur kan vi hjälpa till?
Ledningsgrupp

Är din ledningsgrupp en grupp som leder?

av Charlotta Wikström

2019-05-07

En riktig ledningsgrupp är en grupp som skapar värde. Men vår erfarenhet är att få grupper lever upp till namnet. Här beskriver vi skillnaden mellan en icke fungerande, medioker och högpresterande ledningsgrupp.

De senaste åren har jag och min kollega Nonno Björkhem haft förmånen att jobba mycket med att utveckla ledningsgrupper till effektiva grupper som verkligen leder.

I VOKA-världen står K:et för ökad komplexitet. Det innebär att allt påverkar vartannat i allt mer komplexa kedjor, även internt i företagen. Det blir därför allt viktigare att ledningsgruppen tar till vara på alla olika kompetenser och perspektiv i syfte att förstärka och underbygga beslutsfattande, styra mot samma mål och rusta organisationen för framtida utmaningar. En riktig ledningsgrupp är en grupp som skapar värde.

Men vår erfarenhet är att få grupper lever upp till namnet ledningsgrupp. Många saknar ett tydligt uppdrag, har fel sammansättning, låg grad av helhetssyn och bristande engagemang. Och oftast är gruppen alldeles för stor för att fungera effektivt.

Ledningsgrupper kan klassificeras på skalan stora operativa informationsgrupper till små strategiska värdeskapande grupper.

Icke fungerande ledningsgrupp (stora informationsgruppen)

Har som syfte att alla – och främst chefen – ska hålla sig informerade om vad som sker i verksamheten. Den bygger på rättvisa där alla funktioner är representerade, oavsett deras betydelse för värdeskapande.

Här fattas få viktiga beslut, gruppen saknar fokus och långsiktighet, roller liksom beslutsvägar är oklara och den mesta tiden går åt att lösa operativa samordningsproblem. För många deltagare känns mötena oengagerande, tidskrävande och skapar en hel del frustration. Gruppen känns ospänstig och trött.

Medioker ledningsgrupp (mellanstora beslutsgruppen)

Har som syfte att främst följa upp ekonomiska resultat och att fatta operativa beslut. Den här gruppen avspeglar hierarkin, har en viss struktur och man försöker skapa delaktighet och ordning och reda med hjälp av agendor, mötesprotokoll och uppföljning av fattade beslut.

Men här saknas fortfarande fokus på de centrala frågorna som är värdeskapande, SILO-tänket dominerar och alla söker maximera sin egen verksamhet. Ingen känner riktigt ansvar för helheten. Deltagarna förstår inte sin roll som medlem i en ledningsgrupp och vad den innebär och vilka krav som ställs. Men kanske börjar man här diskutera gruppens uppdrag och hur den bör fungera.

Högpresterande ledningsgrupp (strategiska ledningsgruppen)

Här finns den riktiga ledningsgruppen som består av en handplockad liten grupp med fokus på framtidsfrågor. Den utgörs av de personer som bäst kan bidra till verksamhetens värdeskapande och bygger på kompetens snarare än funktion. Här är fokus på att leda hela företaget, att skapa idéer utöver den egna insatsen. Mindre inslag av formalia och mer fokus på strategiska diskussioner och inriktningsbeslut om olika vägval.

Sammansättningen gör att man får hävstångseffekter för hela organisationen. Deltagarna är dedikerade, drivande och målorienterade. Medlemmar med ett extra ordinärt engagemang och som agerar som förebilder i organisationen.

Observera att en ledningsgrupp är färskvara och sammansättningen kan variera över tiden beroende på den strategiska agendan. Den bygger inte på rättvisa och att ”alla ska vara med”.

Vilken typ av ledningsgrupp har ni? Har ni koll på gruppens uppdrag och samspel? Kanske är det dags för en nystart till hösten? Hör av dig så hjälper vi er vidare.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest