Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Är din ledningsgrupp en grupp som leder?

Lästid cirka 3 minuter
Ledningsgrupp
Missa inte!

Självledarskap – så funkar det

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

En riktig ledningsgrupp är en grupp som skapar värde. Men vår erfarenhet är att få grupper lever upp till namnet. Här beskriver vi skillnaden mellan en icke fungerande, medioker och högpresterande ledningsgrupp.

De senaste åren har jag och min kollega Nonno Björkhem haft förmånen att jobba mycket med att utveckla ledningsgrupper till effektiva grupper som verkligen leder.

I VOKA-världen står K:et för ökad komplexitet. Det innebär att allt påverkar vartannat i allt mer komplexa kedjor, även internt i företagen. Det blir därför allt viktigare att ledningsgruppen tar till vara på alla olika kompetenser och perspektiv i syfte att förstärka och underbygga beslutsfattande, styra mot samma mål och rusta organisationen för framtida utmaningar. En riktig ledningsgrupp är en grupp som skapar värde.

Men vår erfarenhet är att få grupper lever upp till namnet ledningsgrupp. Många saknar ett tydligt uppdrag, har fel sammansättning, låg grad av helhetssyn och bristande engagemang. Och oftast är gruppen alldeles för stor för att fungera effektivt.

Ledningsgrupper kan klassificeras på skalan stora operativa informationsgrupper till små strategiska värdeskapande grupper.

Icke fungerande ledningsgrupp (stora informationsgruppen)

Har som syfte att alla – och främst chefen – ska hålla sig informerade om vad som sker i verksamheten. Den bygger på rättvisa där alla funktioner är representerade, oavsett deras betydelse för värdeskapande.

Här fattas få viktiga beslut, gruppen saknar fokus och långsiktighet, roller liksom beslutsvägar är oklara och den mesta tiden går åt att lösa operativa samordningsproblem. För många deltagare känns mötena oengagerande, tidskrävande och skapar en hel del frustration. Gruppen känns ospänstig och trött.

Medioker ledningsgrupp (mellanstora beslutsgruppen)

Har som syfte att främst följa upp ekonomiska resultat och att fatta operativa beslut. Den här gruppen avspeglar hierarkin, har en viss struktur och man försöker skapa delaktighet och ordning och reda med hjälp av agendor, mötesprotokoll och uppföljning av fattade beslut.

Men här saknas fortfarande fokus på de centrala frågorna som är värdeskapande, SILO-tänket dominerar och alla söker maximera sin egen verksamhet. Ingen känner riktigt ansvar för helheten. Deltagarna förstår inte sin roll som medlem i en ledningsgrupp och vad den innebär och vilka krav som ställs. Men kanske börjar man här diskutera gruppens uppdrag och hur den bör fungera.

Högpresterande ledningsgrupp (strategiska ledningsgruppen)

Här finns den riktiga ledningsgruppen som består av en handplockad liten grupp med fokus på framtidsfrågor. Den utgörs av de personer som bäst kan bidra till verksamhetens värdeskapande och bygger på kompetens snarare än funktion. Här är fokus på att leda hela företaget, att skapa idéer utöver den egna insatsen. Mindre inslag av formalia och mer fokus på strategiska diskussioner och inriktningsbeslut om olika vägval.

Sammansättningen gör att man får hävstångseffekter för hela organisationen. Deltagarna är dedikerade, drivande och målorienterade. Medlemmar med ett extra ordinärt engagemang och som agerar som förebilder i organisationen.

Observera att en ledningsgrupp är färskvara och sammansättningen kan variera över tiden beroende på den strategiska agendan. Den bygger inte på rättvisa och att ”alla ska vara med”.

Vilken typ av ledningsgrupp har ni? Har ni koll på gruppens uppdrag och samspel? Kanske är det dags för en nystart till hösten? Hör av dig så hjälper vi er vidare.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med ledarskapsutveckling eller självledarskap?

Vi på Stardust skräddarsyr ledarutvecklingsprogram på alla nivåer och självledarskap är ett av flera perspektiv i den ledarskapsutveckling vi erbjuder företag och organisationer.

Läs mer om vårt erbjudande kring ledarskapsutveckling och självledarskap och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

“Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”