Hur kan vi hjälpa till?

Vi säkerställer att kopplingen mellan
affärsstrategi och Talent Management
leder till förbättrad lönsamhet

Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, engagerar och utvecklar rätt medarbetare.

Det kan innebära att vi hjälper till att utveckla en lönsam företagskultur, definiera och utveckla ledarskapet, ta fram och implementera en employer branding strategi, finjustera ett performance management system, eller att se över er organisationsform.

Den fulla effekten av Talent Management får man bara om man ser helhetsbilden. Man behöver noggrant tänka igenom var organisationen är idag, vart den är på väg, vilka talanger som krävs för att ta sig dit, och hur man skall attrahera och engagera dem: en handlingsplan för talangerna helt enkelt.

Först när man har en sån på plats kan man börja designa, testa och implementera initiativ som stödjer det framtida talangmålet.

Kontakta oss gärna så pratar vi mer om vad hur vi skulle kunna hjälpa er!

Våra tjänster

Talent Management i Framtidens Organisationer

Har du frågor om Talent Management i Framtidens Organisationer, kontakta gärna Henrik Martin.

Vi tror att sättet vi organiserar oss på kommer att förändras mer de närmsta fem åren än vad de har gjort de senaste femtio.

Det verkar helt enkelt som om våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll. Vi är trötta på att verka i hierarkier där kontroll och silomentalitet har tagit över våra liv. Istället är vi på väg mot nätverksorganisationer som baseras på tillit, vad vi kallar för VOKA-organisationer. Där kollegorna kommer till jobbet för att de vill och för att de känner sig inkluderade. Och för att de är engagerade i vad de gör på dagarna.

Vi kan hjälpa er i er förflyttning mot framtidens organisation. Vi tar utgångspunkt i var ni står idag och vart ni önskar gå, designar relevanta VOKA-initiativ tillsammans med er och är med genom hela genomförandet.

Strategisk Talent Management

Har du frågor om Strategisk Talent Management, kontakta gärna Henrik Martin.

​Vi vet hur man blir framgångsrik i sitt Talent Management. Genom åren har vi samlat på oss en mängd erfarenheter kring vad som fungerar, och vad som inte fungerar. Bland annat har vi sett att du får störst effekt om du tar ett helhetsperspektiv på ditt Talent Management, och tittar på samtliga initiativ som bidrar till att organisationen blir bättre på att attrahera, utveckla och engagera rätt medarbetare.

Vi har också sett mycket goda resultat av att jobba strukturerat med Talent Management. Vi har därför utvecklat en trestegsmodell där vi

  1. Genomlyser ert nuvarande Talent Management med ett eget-utvecklat verktyg som vi kallar för StarTrak
  2. Tar fram en Talangstrategi som utgår från era affärsmål och talangbehov
  3. Stöttar er i implementeringen, utefter era behov.

Företagskultur

Vill du veta mer om Företagskultur, kontakta gärna Sofie König.

Vi hjälper er att ta fram en hållbar och långsiktig företagskultur med tydliga affärsdrivande värderingar som bryts ner på beteendenivå. Allt för att göra dem användbara i det dagliga arbetet.

Vi tar som alltid utgångspunkt i företagets vision, affärsidé och strategi. Sen jobbar vi i ett antal workshops fram vilka beteenden som är de mest prioriterade för att stötta affären och vägen mot visionen.

Utmaningen är ofta att våga välja bort, fokusera och prioritera. Rätt företagskultur är en strategisk tillgång idag. Därför är detta en fråga för företagsledningen att äga och driva, men naturligtvis ska även anställda och andra intressenter säga sitt i processen.

Ledarutveckling

Vill du veta mer om Ledarutveckling, kontakta gärna Charlotta Wikström.

Vi skräddarsyr ledarutvecklingsprogram på alla nivåer i företaget; nyblivna chefer, mellanchefer, seniora chefer och ledningsgrupper.

En förutsättning för att vi levererar en högkvalitativ tjänst med bestående värde är vår egen erfarenhet av operativt arbete och företagsledning. Samtliga våra konsulter är erfarna affärsmän- och kvinnor med lång egen erfarenhet från olika branscher och vi sätter alltid ihop det bästa teamet för att svara mot kundens specifika behov.

Det detaljerade innehållet i en utvecklingsinsats bestäms i nära samråd med uppdragsgivaren. Vår långa erfarenhet har dock lärt oss vad unga och oerfarna ledare, formella och informella har störst behov av.

Performance Development

Har du frågor om Performance Development, kontakta gärna Henrik Martin.

Performance Development är VOKA-världens svar på Performance Management.

Vi hjälper våra kunder att designa och implementera moderna utvecklingsprocesser som driver engagemang och prestation. De viktigaste komponenterna är hur man sätter mål på team och individnivå (inte bara top-down), hur man coachar medarbetare till prestation och växande, och hur man eventuellt kopplar prestation till lön och befordran.

Vi sätter ihop upplägg som är helt kundanpassade, och hjälper till att träna ledare och medarbetare i det nya tänket. Vid behov hjälper vi även till att implementera enkla men effektiva IT-stöd.

Föreläsningar

Har du frågor om Föreläsningar, kontakta gärna Henrik Martin.

Många på Stardust är vana föredragshållare med goda referenser. Vi håller därför gärna föredrag eller arrangerar seminarier tillsammans med kunder och samarbetspartners.

Några av våra favoritämnen är:
– Talent Management i Praktiken
– Framtidens Organisationer – är du redo?
– Hälsosamt ledarskap
– Team och teamutveckling
– Hur anpassa sig till den nya generationen?
– Har du koll på kompetensen? – vad behöver ditt företag för att lyckas?

Vi anpassar längd och innehåll efter format och behov, allt från en en-timmes inspirationsföreläsning till en heldag.

Mentorskap

Har du frågor om Mentorskap, kontakta gärna Charlotta Wikström.

Mentorskap är ett mycket effektivt sätt att arbeta med personlig och professionell utveckling. IMB Business School i Schweiz har bl.a studerat effekterna av strukturerade mentorprogram för chefer. Resultaten visar att mentorprogram har gett mer än 80 % av cheferna en större säkerhet i sin roll och en bättre förmåga att agera som goda ledare. Andra fördelar för en adept är ett utökat nätverk, nya externa perspektiv och ny energi samt tillgången till ett bollplank i det dagliga arbetet. Det utdragna tidsperspektivet och det individanpassade skräddarsydda upplägget bidrar också till att mentorskap är en framgångsrik metod för att åstadkomma personlig och professionell utveckling i samklang.

Teamutveckling

Vill du veta mer om Teamutveckling, kontakta gärna Johan Eklund.

I takt med att organisationsformerna ändras och blir mer agila så ökar också behovet av att bygga effektiva team.

Vi har utvecklat expertis och verktyg inom grupp och teamutveckling som fungerar på alla nivåer, inklusive ledningsgruppsnivå. Oavsett om teamen är beständiga eller inte, eller om det finns virtuella teammedlemmar.

Vi kan hjälpa er att öka effektiviteten i ett specifikt team, eller så kan vi utbilda era teamledare så att de kan göra det själva.

TM-for-hire – nya tidens interim

Vill du veta mer om TM-for-hire, kontakta gärna Sofie König.

Vi på Stardust Consulting fungerar som rådgivare och bollplank samt hjälper företag att utveckla ett effektivt Talent Management, dvs hur man på ett strukturerat och effektivt sätt attraherar, utvecklar och behåller rätt medarbetare.

Talent Management –”for-hire” passar företag som har behov av Talent Management kompetens och genomförandekraft på kort och lång sikt, men som inte har behov av eller av olika anledningar inte vill anställa en person. Med en TM–for-hire lösning på plats får ni tillgång till alla Stardusts metoder, verktyg, processer och specialistkompetens, via en dedikerad Stardustkonsult.

Tack vare vårt konsultnätverk kan vi också leverera interimlösningar inom tjänster som HR-direktör, HR-chef, HR BP, Rekryterare och in-house search, läs mer här.

Kundcase

Redo att se hur Stardust Consulting kan ta er Talent Management till nästa nivå? Hör av dig!

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 2 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest