Hur kan vi hjälpa till?

Vi säkerställer att kopplingen mellan
affärsstrategi och Talent Management
leder till förbättrad lönsamhet

Vi är konsulter som utvecklar  organisationer för framtiden, med människan i fokus.

Syftet är att öka genomförandekraften i organisationen.  Uppdrag kan innefatta organisationsdesign, kulturutveckling, ledarskapsutveckling, teamutveckling och Talent Management

Det kan innebära att vi hjälper till att utveckla en lönsam företagskultur, definiera och utveckla ledarskapet, ta fram och implementera en HR/people strategi, finjustera ert performance development system, eller att se över er organisationsdesign.

Den fulla effekten av Talent Management får man bara om man ser helhetsbilden. Man behöver noggrant tänka igenom var organisationen är idag, vart den är på väg, vilka talanger som krävs för att ta sig dit, och hur man skall attrahera och engagera dem: en handlingsplan för talangerna helt enkelt.

Först när man har en sån på plats kan man börja designa, testa och implementera initiativ som stödjer det framtida talangmålet.

Kontakta oss gärna så pratar vi mer om vad hur vi skulle kunna hjälpa er!

Våra tjänster

Talent Management i framtidens organisationer

Vi tror att sättet vi organiserar oss på kommer att förändras mer de närmsta fem åren än vad de har gjort de senaste femtio. Vi kan hjälpa er i er förflyttning mot framtidens organisation

Strategiskt Talent Management

Vi vet hur man blir framgångsrik i sitt Talent Management och att störst effekt uppnås med ett helhetsperspektiv på det som gör att organisationen blir bättre på att attrahera, utveckla och engagera rätt medarbetare.

Företagskultur

Vi hjälper er att ta fram en hållbar och långsiktig företagskultur med tydliga affärsdrivande värderingar som bryts ner på beteendenivå. Allt för att göra dem användbara i det dagliga arbetet.

Ledarutveckling

Vår egna erfarenhet av operativt arbete och företagsledning gör att vi kan skräddarsy högkvalitativa ledarutvecklings­program med bestående värde.

Performance development

VOKA-världens svar på Performance Management! Vi hjälper våra kunder att designa och implementera moderna utvecklingsprocesser som driver engage­mang och prestation.

Föreläsningar

Många hos oss är vana föredrags­hållare och vi håller gärna föredrag tillsammans med kunder. Till våra favorit­ämnen hör “Talent Management i Praktiken” och “Framtidens Organi­sationer – är du redo?”

Mentorskap

Mentorskap är ett mycket effektivt sätt att arbeta med personlig och professionell utveckling. Studier visar att strukturerade mentorprogram ger cheferna en bättre förmåga att agera som goda ledare.

Teamutveckling

I takt med att organisationer blir mer agila så ökar behovet av att bygga effektiva team. Vi har utvecklat expertis och verktyg inom grupp- och teamutveckling som fungerar på alla nivåer.

Interim 

Vår interimtjänst passar organisa­tioner som har behov av HR-kompetens och genomförandekraft på kort och lång sikt, men som av olika anledningar inte vill anställa en person.

Stardust Search

Vi jobbar tätt med vårt systerbolag där vi delar insikter, nätverk och kompetens inom framtidens organisationer. Stardust Search erbjuder tjänster inom bland annat executive search, styrelseutveckling, assessments och employer branding.

Kundcase

Redo att se hur Stardust Consulting kan ta er Talent Management till nästa nivå? Hör av dig!

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest