Hur kan vi hjälpa till?

Ladda hem
våra populära
guider

Se alla guider

Vi säkerställer att kopplingen mellan
affärsstrategi och Talent Management
leder till förbättrad lönsamhet

Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, engagerar och utvecklar rätt medarbetare.

Det kan innebära att vi hjälper till att utveckla en lönsam företagskultur, definiera och utveckla ledarskapet, ta fram och implementera en employer branding strategi, finjustera ett performance management system, eller att se över er organisationsform.

Den fulla effekten av Talent Management får man bara om man ser helhetsbilden. Man behöver noggrant tänka igenom var organisationen är idag, vart den är på väg, vilka talanger som krävs för att ta sig dit, och hur man skall attrahera och engagera dem: en handlingsplan för talangerna helt enkelt.

Först när man har en sån på plats kan man börja designa, testa och implementera initiativ som stödjer det framtida talangmålet.

Kontakta oss gärna så pratar vi mer om vad hur vi skulle kunna hjälpa er!

Våra tjänster

TM Diagnos

Har du frågor om TM Diagnos, kontakta gärna Henrik Martin.

Ett av våra erbjudanden är en holistisk men kostnadseffektiv diagnos av hur väl ert nuvarande Talent Management fungerar. Vi kallar den STaR TRAK. Baserat på våra erfarenheter har vi utvecklat en standardiserad metod för diagnos, vilket bl.a. baserar sig på djupintervjuer av nyckelpersoner hos er.

Diagnosen täcker samtliga delar i vårt Talent Management ramverk, och tar c:a tre veckor att genomföra.

Resultatet blir en sammanfattning av var ni står idag inom ert Talent Management arbete, och ger tydliga rekommendationer kring vilka områden ni bör prioritera och hur ni bäst tar nästa steg. En av de stora fördelarna är att den skapar samsyn i ledningsgruppen kring vikten av att utveckla organisationens Talent Management, och vad som är prioriterat.

Eftersom diagnosen är standardiserad lämpar den sig väl för att mäta förbättringar över tiden, genom t.ex. en årlig mätning.

TM Strategi

Har du frågor om TM Strategi, kontakta gärna Henrik Martin.

Med vårt diagnosverktyg STaR TRAK som utgångspunkt kan vi tillsammans med våra kunder utforma en heltäckande Talangstrategi, d.v.s. en plan för hur företagets Talent Management måste utvecklas för att affärsmålen skall uppnås.

Vår arbetsmetod präglas av nära samarbete med kunden, gärna i workshopformat, och att vi erbjuder enkla pragmatiska lösningar som är lätta att implementera.

Det konkreta resultatet är en skriftlig dokumentation som våra kunder använder som ett konkret arbetsredskap för att utveckla sitt Talent Management.

Företagskultur

Vill du veta mer om Företagskultur, kontakta gärna Sofie König.

Vi hjälper er att ta fram en hållbar och långsiktig företagskultur med tydliga affärsdrivande värderingar som bryts ner på beteendenivå. Allt för att göra dem användbara i det dagliga arbetet.

Vi tar som alltid utgångspunkt i företagets vision, affärsidé och strategi. Sen jobbar vi i ett antal workshops fram vilka beteenden som är de mest prioriterade för att stötta affären och vägen mot visionen.

Utmaningen är ofta att våga välja bort, fokusera och prioritera. Rätt företagskultur är en strategisk tillgång idag. Därför är detta en fråga för företagsledningen att äga och driva, men naturligtvis ska även anställda och andra intressenter säga sitt i processen.

Ledarutveckling

Vill du veta mer om Ledarutveckling, kontakta gärna Charlotta Wikström.

Vi skräddarsyr ledarutvecklingsprogram på alla nivåer i företaget; nyblivna chefer, mellanchefer, seniora chefer och ledningsgrupper.

En förutsättning för att vi levererar en högkvalitativ tjänst med bestående värde är vår egen erfarenhet av operativt arbete och företagsledning. Samtliga våra konsulter är erfarna affärsmän- och kvinnor med lång egen erfarenhet från olika branscher och vi sätter alltid ihop det bästa teamet för att svara mot kundens specifika behov.

Det detaljerade innehållet i en utvecklingsinsats bestäms i nära samråd med uppdragsgivaren. Vår långa erfarenhet har dock lärt oss vad unga och oerfarna ledare, formella och informella har störst behov av.

Performance Development

Har du frågor om Performance Development, kontakta gärna Henrik Martin.

Performance Development är den VOKA-världens svar på Performance Management.

Vi hjälper våra kunder att designa och implementera moderna utvecklingsprocesser som driver engagemang och prestation. De viktigaste komponenterna är hur man sätter mål på team och individnivå (inte bara top-down), hur man coachar medarbetare till prestation och växande, och hur man eventuellt kopplar prestation till lön och befordran.

Vi sätter ihop upplägg som är helt kundanpassade, och hjälper till att träna ledare och medarbetare i det nya tänket. Vid behov hjälper vi även till att implementera enkla men effektiva IT-stöd.

Föreläsningar

Har du frågor om Föreläsningar, kontakta gärna Henrik Martin.

Många på Stardust är vana föredragshållare med goda referenser. Vi håller därför gärna föredrag eller arrangerar seminarier tillsammans med kunder och samarbetspartners.

Några av våra favoritämnen är:
– Talent Management i Praktiken
– Framtidens Organisationer – är du redo?
– Hälsosamt ledarskap
– Team och teamutveckling
– Hur anpassa sig till den nya generationen?
– Har du koll på kompetensen? – vad behöver ditt företag för att lyckas?

Vi anpassar längd och innehåll efter format och behov, allt från en en-timmes inspirationsföreläsning till en heldag.

Mentorskap

Har du frågor om Mentorskap, kontakta gärna Charlotta Wikström.

Mentorskap är ett mycket effektivt sätt att arbeta med personlig och professionell utveckling. IMB Business School i Schweiz har bl.a studerat effekterna av strukturerade mentorprogram för chefer. Resultaten visar att mentorprogram har gett mer än 80 % av cheferna en större säkerhet i sin roll och en bättre förmåga att agera som goda ledare. Andra fördelar för en adept är ett utökat nätverk, nya externa perspektiv och ny energi samt tillgången till ett bollplank i det dagliga arbetet. Det utdragna tidsperspektivet och det individanpassade skräddarsydda upplägget bidrar också till att mentorskap är en framgångsrik metod för att åstadkomma personlig och professionell utveckling i samklang.

TM-for-hire – nya tidens interim

Vill du veta mer om TM-for-hire, kontakta gärna Sofie König.

Vi på Stardust Consulting fungerar som rådgivare och bollplank samt hjälper företag att utveckla ett effektivt Talent Management, dvs hur man på ett strukturerat och effektivt sätt attraherar, utvecklar och behåller rätt medarbetare.

Talent Management –”for-hire” passar företag som har behov av Talent Management kompetens och genomförandekraft på kort och lång sikt, men som inte har behov av eller av olika anledningar inte vill anställa en person. Med en TM–for-hire lösning på plats får ni tillgång till alla Stardusts metoder, verktyg, processer och specialistkompetens, via en dedikerad Stardustkonsult.

Tack vare vårt konsultnätverk kan vi också leverera interimlösningar inom tjänster som HR-direktör, HR-chef, HR BP, Rekryterare och in-house search, läs mer här.

Kundcase

Redo att se hur Stardust Consulting kan ta er Talent Management till nästa nivå? Hör av dig!

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 2 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest