Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Vilka förmågor behöver utvecklas i framtidens organisationer?

Lästid cirka 3 minuter
Framtidens organisationer
Missa inte!

Talent management i framtidens organisationer

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

I våra senaste bloggar har vi berättat om transformationen som sker i många verksamheter på grund av rådande makrotrender och förflyttningen in i den nya världen som kallas VOKA.

För att möta den nya VOKA-världen behöver organisationer vara snabbrörliga och nätverksbaserade, bygga på tillit och självledarskap, bygga på gemensamma värderingar och ett gemensamt syfte, och på ett ständigt experimenterande (snarare än planerande) för att nämna några saker: vi kallar dem VOKA organisationer.

Hur ser vi på talang, kompetens och förmågor i den snabbrörliga värld vi lever i? Många fokuserar på att ha koll på ett gäng affärs- eller verksamhetskritiska kompetenser. Vilka det är beror naturligtvis på de strategier och mål man har men några konkreta exempel kan vara affärsmannaskap, kundfokus, kundkännedom, omvärldsanalys och projektledning. Tillsammans med dessa väljs viktiga personliga förmågor ut, även de utgår från strategi, riktning, vision och värdegrund. Förmågorna beskrivs i framgångsrika beteenden, sådant vi vill se mer av. Några exempel är drivkraft, initiativförmåga, samarbete och kunskapsöverföring. Ledarförmågor som ligger högt på önskelistan kan vara att inspirera, leda och bygga team, coacha/vägleda andra, vara nyskapande och innovativt tänkande.

”Kompetenser och behovet av dem förändras i en rasande takt, åtminstone var 6:e månad. Det viktigaste för oss är att ha rätt initiativkraft, ansvarstagande och samarbete för att ta oss an de ständiga förändringarna.” uttalade en digital ledare i ett mellanstort bolag för någon vecka sedan.

Glädjande att se är att även skolan fokuserar på mer än själva ämneskunskapen. Kunskapsskolan plockar upp sex olika framtidsförmågor som eleverna utvecklar under sina studieår: Lära att lära, Visa handlingskraft, Agera globalt, Vara innovativ, Samarbeta, Leva digitalt.

Några tips för att arbeta med kompetens och utveckling i en VOKA organisation:

  1. Utgå från Vision, värdegrund, strategier och mål
  2. Omvärldsanalysera och framtidsspana för att beskriva eventuella utmaningar ni har
  3. Vad behöver förändras i ert sätt att arbeta? Även om vissa produkter, tjänster och leveranser förblir ungefär desamma så innebär bland annat teknikutveckling, automation och yngre generationers intåg på arbetsmarknaden att vi gör saker på nya sätt. Vilka kompetenser och förmågor behövs då?
  4. Beskriv förmågor i framgångsrika beteenden
  5. Arbeta teambaserat med ovanstående punkter och låt det självutvecklande teamet ta ansvar för att ta tillvara på sina styrkor såväl som att säkra rätt kompetensutveckling. Läs mer om självutvecklande team i min kollega Maria Orlings blogg: Självstyrande team – en del framtidens organisation 
  6. Hitta arbetssätt för att jobba löpande med kompetens och utveckling.

 

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation ställa om för att möta framtiden?

Att framtidssäkra din organisation för en snabbföränderlig värld kräver insikter och relevanta åtgärder. Vi på Stardust levererar analys och de skräddarsydda förflyttningar som behövs.

Läs mer om vårt erbjudande kring organisationsutveckling och framtidens organisationer och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

“Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”