Hur kan vi hjälpa till?
framtidens ledarskap

Vilka blir framtidens viktigaste ledarfärdigheter?

av Henrik Martin

2014-06-24

Att färdigheter och förmågor kommer att bli viktigare än ren kunskap vi redan. Men vilka är de viktigaste framtida ledarfärdigheterna? Troligtvis, och enligt en studie från Harvard Business School  (HBR ”The seven skills you need to thrive in the C-suite, March 18th 2014 by Boris Groysberg ska vi hålla utkik efter följande förmågor hos blivande ledare och talanger;

  1. Ett personcentrerat ledarskap som fokuserar mer på VEM än på VAD. Framtidens ledare måste känna sina medarbetare, deras styrkor och svagheter och hur de matchar företagens unika behov vid varje givet tillfälle.
  2. Strategisk höjd. Västvärldens konkurrenskraft ligger i förmågan till innovation och behovet har accentuerats de senaste 10 åren. Det förutsätter ledare som kan se de stora globala perspektiven, ta in mängder av information, förstå komplexa sammanhang och sen dra slutsatser och omsätta analysen i praktiken. Ett bra uttryck som jag tror vi kommer att få höra mer av är ”Extrovert sensitivity”.
  3. Tekniska färdigheter i den aspekten att man måste förstå den nya tekniken, den digitala världen och hur den påverkar den egna organisationen och framförallt hur den kan utnyttjas.
  4. Förmågan att bygga effektiva team. Allt mer arbete sker i gruppform och framtidens ledare måste förstå hur man bygger effektiva team genom att sätta ihop inte bara olika kompetenser och personligheter utan även ha förmågan att styra gruppens olika utvecklingsfaser för bästa resultat. Lagspelare framför lysande stjärnor.
  5. Kommunikation och presentation. Att ha den intellektuella förmågan att interagera med en mängd olika aktörer, som bara blir allt fler. Presentationsteknik blir en viktig nyckel till framgång för att göra sig hörd i mediebruset.
  6. Att kunna leda förändring. Ledare med dokumenterad förmåga att leda och skapa förändring bara ökar. Det handlar om att hitta ledare som motiveras av att ständigt jobba med små förbättringsåtgärder (utveckla organisationen, uppgradera processer, förbättra kundrelationen etc.) snarare än stora förändringsprojekt.
  7. Integritet. Personlig integritet, etik och moral kommer att bli ännu viktigare pga hastigheten och transparensen i all kommunikation med omvärlden.

Vilka av dessa färdigheter har era ledare idag? Och vad kommer de behöva mer av för att lyckas möta era affärsutmaningar?
Tänk på det i hängmattan, vet ja!

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest