Hur kan vi hjälpa till?

Vad har världens mest innovativa företag gemensamt?

av Henrik Martin

2014-11-25

För några veckor sedan kom BCG ut med en rapport ”The most innovative companies 2014”. Analysen baserar sig på en undersökning bland 1500 toppchefer i olika branscher från hela världen.

I undersökningen utsågs de 50 mest innovativa företagen i världen och det som även lyftes fram är vad som särskiljer dessa företag jämfört med företag som inte är lika innovativa. Det som framkommer som gemensamt för de mest innovativa företagen i världen är inte helt oväntat: kultur, organisationsstruktur och ledning. Och vad kännetecknar då dessa företag utifrån dessa tre områden?

Kulturen

Viktiga delar i kulturen och där dessa företag särskiljer sig är att vara riskvillig, snabb och duktig på att samarbeta. Detta är de viktigaste nyckelbeteendena som dessa företag lyckats ingjuta i hela organisationen.

Ledarskapet

Ledningen är hängiven innovation och de leder och styr också innovation och delar in den i olika grader av innovation, d.v.s. om det handlar om innovation utifrån perspektivet ständiga förbättringar eller helt nya innovationer (radikal innovation). Dessa företag arbetar agilt och de kräver inte snabb lönsamhet, utan mäter framförallt den radikala innovationen baserat på helt andra kriterier.

Organisationsstruktur

De mest innovativa företagen lägger radikal innovation och den innovation som handlar om ständiga förbättringar i olika organisationer, där de som arbetar med radikal innovation får en egen miljö att utvecklas i. På så sätt skapas utrymme för fokusering och möjligheten att ta in andra kompetenser än de som behövs i den andra organisationen. Det som också framgår av studien är att all typ av innovation främjas av att öppna upp mot omvärlden och släppa in nya och externa idéer och människor i de kreativa innovationsprocesserna. Så här får vi återigen kvitto på att mångfald är viktigt för att utveckla innovativa och framgångsrika företag.

Hur arbetar ni med innovation utifrån områdena kultur, ledarskap och organisation? Är du intresserad av att läsa hela rapporten? Klicka på länken nedan.
https://www.bcgperspectives.com/most_innovative_companies

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest