Hur kan vi hjälpa till?
Beteenden i din organisation

Sätt fokus på beteenden när du vill utveckla din organisation

av Sofie König

2021-11-16

När vi utvecklas förändrar vi vår attityd och våra beteenden i en eller flera specifika situationer. Attityden är en avgörande faktor för prestation och genom att arbeta med attityd kan vi påverka hur vi presterar och agerar. Här bjuder vi på några tips kring hur du framgångsrikt utvecklar nya beteenden i din organisation.

En viktig nyckel för utveckling är just att bryta ner något som kan uppfattas som abstrakt och komplext till konkreta beteenden i en specifik situation. Eftersom beteenden är något som kan observeras, kan det även praktiseras och därmed utvecklas.

När ett beteende praktiseras tillräckligt många gånger och tillräckligt ofta utvecklas det till en vana. Här kommer sex tips som bidrar till att du blir framgångsrik i att utveckla nya beteenden i din organisation.

1. Engagera alla i organisationen kring varför det är viktig att utvecklas och agera på ett visst sätt i en viss situation. De flesta köper att om de som lag har gemensamma spelregler och sätt att vara, blir det enklare att arbeta tillsammans och tydligare för både medarbetare och kunder vad som skiljer företaget från ett annat.

2. Konkret snarare än abstrakt. Fokusera på beteenden i vardagsnära och utmanande situationer. Inom psykologin kallas det för Critical Incidents Technique (CIT). Genom att fokusera på händelser i som medarbetarna tycker är svåra i vardagen kan man få en engagerande diskussion om viktiga beteenden som får betydelse för lärande och utveckling. Samtalet ligger sedan som grund och ger guidning när liknande situationer uppstår.

3. Känslor är starkare än logiska argument. Den mänskliga hjärnan har fortfarande samma uppbyggnad som när vi levde på savannen och det innebär bland annat att den moderna människan fortfarande fattar de flesta beslut genom instinkter och känsla. När vi jobbar med beteende utveckling är det viktigt att vi använder ett positivt och lekfullt förhållningssätt. Vi lyssnar på människor av kött och blod som vi litar på och som med engagemang och passion berättar om en viss situation eller delar goda exempel och berättelser.

4. Skapa utrymme för dialog. Det är genom samtal med människor vi har förtroende för och när vi känner att vi får vara med i processen som vi kan acceptera att vi behöver utvecklas och anamma nya beteenden.

5. Tydlighet är avgörande. Om vi kan göra det tydligt vilka beteenden som förväntas i viktiga kritiska situationer minskar vi osäkerheten hos medarbetare. Tydlighet gör det lätt att göra rätt. Då kommer vi få se mer av det önskade beteendet.

6. Nudging – liten påverkan över tid. Ibland kan det vara riktigt svårt att ändra sin attityd och sitt beteende. Det händer att vi stretar emot och kämpar för att försvara ett visst perspektiv. Genom att skapa utrymme för dialog och reflektion under lång tid så ges utrymme för alla att utvecklas i sin egen takt.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest