Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Sätt fokus på beteenden när du vill utveckla din organisation

Lästid cirka 3 minuter
Author Image
16 november 2021
Beteenden i din organisation
Missa inte!

6 steg till en stark och lönsam företagskultur

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

När vi utvecklas förändrar vi vår attityd och våra beteenden i en eller flera specifika situationer. Attityden är en avgörande faktor för prestation och genom att arbeta med attityd kan vi påverka hur vi presterar och agerar. Här bjuder vi på några tips kring hur du framgångsrikt utvecklar nya beteenden i din organisation.

En viktig nyckel för utveckling är just att bryta ner något som kan uppfattas som abstrakt och komplext till konkreta beteenden i en specifik situation. Eftersom beteenden är något som kan observeras, kan det även praktiseras och därmed utvecklas.

När ett beteende praktiseras tillräckligt många gånger och tillräckligt ofta utvecklas det till en vana. Här kommer sex tips som bidrar till att du blir framgångsrik i att utveckla nya beteenden i din organisation.

1. Engagera alla i organisationen kring varför det är viktig att utvecklas och agera på ett visst sätt i en viss situation. De flesta köper att om de som lag har gemensamma spelregler och sätt att vara, blir det enklare att arbeta tillsammans och tydligare för både medarbetare och kunder vad som skiljer företaget från ett annat.

2. Konkret snarare än abstrakt. Fokusera på beteenden i vardagsnära och utmanande situationer. Inom psykologin kallas det för Critical Incidents Technique (CIT). Genom att fokusera på händelser i som medarbetarna tycker är svåra i vardagen kan man få en engagerande diskussion om viktiga beteenden som får betydelse för lärande och utveckling. Samtalet ligger sedan som grund och ger guidning när liknande situationer uppstår.

3. Känslor är starkare än logiska argument. Den mänskliga hjärnan har fortfarande samma uppbyggnad som när vi levde på savannen och det innebär bland annat att den moderna människan fortfarande fattar de flesta beslut genom instinkter och känsla. När vi jobbar med beteende utveckling är det viktigt att vi använder ett positivt och lekfullt förhållningssätt. Vi lyssnar på människor av kött och blod som vi litar på och som med engagemang och passion berättar om en viss situation eller delar goda exempel och berättelser.

4. Skapa utrymme för dialog. Det är genom samtal med människor vi har förtroende för och när vi känner att vi får vara med i processen som vi kan acceptera att vi behöver utvecklas och anamma nya beteenden.

5. Tydlighet är avgörande. Om vi kan göra det tydligt vilka beteenden som förväntas i viktiga kritiska situationer minskar vi osäkerheten hos medarbetare. Tydlighet gör det lätt att göra rätt. Då kommer vi få se mer av det önskade beteendet.

6. Nudging – liten påverkan över tid. Ibland kan det vara riktigt svårt att ändra sin attityd och sitt beteende. Det händer att vi stretar emot och kämpar för att försvara ett visst perspektiv. Genom att skapa utrymme för dialog och reflektion under lång tid så ges utrymme för alla att utvecklas i sin egen takt.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med företagskultur?

Med utgångspunkt i företagets vision, affärsidé samt lönsamhet hjälper vi på Stardust er till en företagskultur med tydlighet, riktning och tillhörighet. Kanske vill ni börja med en inspirationsföreläsning eller workshop?

Läs mer om vårt erbjudande kring företagskultur och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”