Stardust Pro Bono: Global Child Forum

Lästid cirka 3 minuter
Stardust Pro Bono: Global Chlid Forum

Från Napoleon till VOKA

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt.

Hallå där, Katarina Mellström, generalsekreterare på Global Child Forum. Vi på Stardust har äran att samarbeta med er i vårt Pro Bono-projekt för 2024, där vi ställer 100 kostnadsfria konsulttimmar till ert förfogande. Berätta kort om vilka ni är och ert arbete.

Självklart! Global Child Forum är en stiftelse som grundades 2009 av vårt kungapar. Vår vision är ett samhälle där alla delar aktivt respekterar och främjar barns rättigheter. Vi uppnår detta genom att engagera och påverka företag att beakta barns rättigheter i alla sina processer och aktiviteter.

Viktigt och spännande! Vilken nytta hoppas ni dra av Stardusts 100 konsulttimmar?

Framförallt till att facilitera vårt strategiarbete för 2025 och framåt. Det är oerhört värdefullt att ha någon utomstående som leder en strategiworkshop och det hoppas vi få hjälp med.

Vi önskar också verktyg och idéer för att ytterligare implementera vår värdegrund, speciellt för att förbättra öppen kommunikation och feedback inom organisationen.

Kan du berätta om några spännande projekt eller initiativ som Global Child Forum planerar?

Absolut! Vi arbetar ständigt med nya projekt för att främja barns rättigheter, som att utveckla riskbedömningsverktyg för leverantörskedjor.

Ett viktigt framsteg är att vi 2024 utvidgar vår benchmark till 1800 företag, vilket är vår största satsning hittills. Vi förbättrar dialogen med företag och delar vår insamlade data med finansiella aktörer för att stödja deras arbete.

Sedan 2023 publicerar vi en årlig ‘Impact Report’ för att mäta vår påverkan och övervaka framstegen, med syftet att göra samhället bättre för barn över hela världen.

Hur viktigt är pro bono-arbete från företag som Stardust för er verksamhet?

Avgörande! Som en NGO är vi beroende av att själva säkra vår finansiering och måste därför hålla en strikt budget. Därför är pro bono-stöd, som till exempel i analyser, juridik, och strategi- och utvecklingsarbete, helt nödvändigt för oss.

Hur kan andra företag eller individer bäst stödja eller engagera sig i ert arbete på Global Child Forum?

Vi är alltid på jakt efter individer, företag och organisationer som vill bidra, både finansiellt och genom att aktivt påverka företag att inkludera barnperspektivet i sina verksamheter.

Långsiktig finansiering är avgörande för vår existens. Vi söker därför kontinuerligt partners som vill vara med på vår utvecklingsresa och varje bidrag, litet som stort, välkomnas.

Hur ser ni på framtiden gällande barns rättigheter och välbefinnande globalt?

Den innehåller både utmaningar och hopp! Vi står inför stora utmaningar som påverkar barns framtid, inklusive miljökrisen, konflikter och de negativa effekterna av teknologi, vilka påverkar barns säkerhet och grundläggande behov.

Positivt är att fler länder stärker sina lagar för att få företag att ta större ansvar för mänskliga rättigheter och en mer hoppfull och säkrare miljö för barn att växa upp i. Företagen måste förstå att detta inte bara är bra för samhället utan även för deras egen verksamhet och hur de uppfattas av omvärlden.

Ungdomars engagemang i frågor som klimat och rättigheter är också uppmuntrande, vilket visar att deras röster och krav på förändringar tas allt mer på allvar.

I den bästa av världar kan vi tillsammans dra nytta av och omfamna den teknologiska utvecklingen samtidigt som vi jobbar hårt för att minska risken för negativ påverkan på barns rättigheter och välmående.

Ge oss en inblick i företagskulturen hos er på Global Child Forum?

Vi strävar efter att skapa en hjälpsam kultur präglad av jämlikhet. Gemenskapen stärks genom sociala aktiviteter som matlagning, quizkvällar och andra aktiviteter där vi lär känna varandra och har roligt tillsammans.

Sedan pandemin har vi en hybridmodell som styr hur ofta vi är på kontoret. När vi alla är samlade passar vi på att äta lunch tillsammans. Då försöker vi också att prata svenska för att hjälpa de som inte behärskar det svenska språket. Detta stärker oss som grupp och vår kultur.

Till sist, om ni kunde anställa en historisk figur, vem skulle det vara och vilken roll skulle hen ha i ert team?

Det skulle kanske vara Ada Lovelace, känd som världens första datorprogrammerare. Hennes kunskaper inom teknik och matematik skulle göra henne till en perfekt Chef för Teknisk Utveckling.

Ada skulle leda vårt arbete med att utveckla tekniska lösningar anpassade för att skydda barns rättigheter i en alltmer digital värld. Hennes visionära ledarskap och den påverkan hon haft historiskt skulle få bidra till att vi ytterligare banade väg för en mer inkluderande och barnvänlig framtid.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation ställa om för att möta framtiden?

Att framtidssäkra din organisation för en snabbföränderlig värld kräver insikter och relevanta åtgärder. Vi på Stardust levererar analys och de skräddarsydda förflyttningar som behövs.

Läs mer om vårt erbjudande kring organisationsutveckling och framtidens organisationer och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!
Om du inte ser formuläret kan det bero på att du har en ad-blocker aktiverat.
Testa då att avaktivera den.

“Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”