Hur kan vi hjälpa till?
Kreativ företagskultur

Skapa en kreativ företagskultur – 5 tips

av Sofie König

2020-10-27

Engagerade medarbetare som är kreativa och nytänkande har en tydlig korrelation med ett företags lönsamhet och tillväxt. Att skapa ett genuint engagemang är samtidigt en av de svåraste utmaningarna man har som ledare. Det finns dock forskning på området motivation som visar att man som ledare behöver ta hänsyn till både ”yttre” och ”inre” faktorer på arbetsplatsen.

Yttre faktorer handlar exempelvis om att erbjuda en trygg och trevlig arbetsmiljö, en rättvis lön, bra systemstöd och arbetsprocesser som gör att arbetet kan flyta på smidigt och enkelt. Om man som arbetsgivare inte tar hand om de yttre faktorerna så kommer det skapa missnöje och gnäll i organisationen.

De inre faktorerna handlar om hur individen upplever sin arbetsplats och om det är en miljö där individen känner sig delaktig, kan utvecklas och kan påverka sitt arbete – upplevelsen av att ha en tydlig roll med ett tydligt bidrag.

Det är också viktigt att personer får uppskattning och erkännande för sitt bidrag. Som arbetsgivare behöver man ta hänsyn till både yttre och inre drivkrafter. Om du styr detta på rätt sätt så kommer du få ett positivt arbetsklimat med motiverade och kreativa medarbetare.

Hur skapar man då förutsättningar för att få motiverade och kreativa medarbetare? Här kommer fem konkreta tips:

1. Det ska vara okej att göra fel

Rädda människor begränsar sig själva och håller sig inom boxen. Uppmuntra till nytänkande och visa i handling att det är tillåtet att göra fel. Alla företag med kreativa ambitioner måste vara beredda att ta lite risker för att kunna sålla ut en bra idé från en mindre bra.

2. Släpp kontrollen

Kontroll dödar kreativitet och initiativförmåga. Att släppa kontrollbehovet och dela med sig av makt och inflytande är något som många chefer kan bli bättre på. Fokusera på att skapa tydlighet i rollen och ansvaret. Delegera och lita på att medarbetarna faktiskt är kapabla att ta eget ansvar. Forskningen visar att medarbetare som känner delaktighet presterar bättre än genomsnittet.

3. Fokusera på det positiva

När du märker att medarbetarna går utanför boxen och det börjar hända nya saker, förstärk känslan, uppmuntra och skapa förutsättningar för en fortsättning. Det kan handla om att låta medarbetarna frigöra tid för innovation, ta bort störande element eller andra insatser som tillåter oavbrutet fokus i den kreativa processen. Låt arbetet ta tid!

4. Humor förstärker

Ibland glömmer vi bort att ha roligt och leka på jobbet. Förmågan att leka är grundläggande för all kreativitet och det minskar även stressnivåerna.

5. Glöm inte ramarna

Struktur och processer skapar frihet. Skapande utan ramar fungerar inte. Ramar behövs för att skapa en tydlig riktning i arbetet och för att samla ihop tankar och nya idéer.

Fundera över hur ni gör i din organisation och om ni har en företagskultur som uppmuntrar till kreativitet och innovation.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest