Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Självorganiserande team – ta bort chefen?

Lästid cirka 2 minuter
Missa inte!

Teamutveckling – så utvecklar du effektiva team

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

För många verkar självorganiserande team som en dröm, eller möjligen mardröm. Fungerar det verkligen? Ja – det fungerar.

Jos de Blok var i stan (Stockholm) idag vilket kan ha gått många förbi. Det borde det inte. Besöket är väldigt intressant för alla med intresse för självorganiserande team och framtidens organisationer.

Jos de Blok företräder Buurtzorg, en organisation i Nederländerna med cirka 8000 sjuksköterskor. Buurtzorg är ett av de företag som kan vara exempel på hur morgondagens organisationer behöver eller bör utformas. På Buurtzorg sker verksamheten utan inblandning av chefer. Medarbetarna strukturerar, planerar och tar beslut kring sitt arbete i självorganiserande team.

För många verkar detta som en dröm, eller möjligen mardröm. Fungerar det verkligen? Ja – det fungerar. Buurtzorg är  framgångsrika med hög kundnöjdhet vilket har resulterat i god lönsamhet och engagerade medarbetare.

Tillit centralt i självorganiserande team

Så hur skulle din organisation fungera utan chefer? Hur-frågorna blir många: Hur fattar man beslut? Hur fördelar man arbetsuppgifter? Hur sätter man lön? Hur planerar man arbetstid?  Vilka regler behövs? Ska man ha regler? Vem sätter regler? Hur fattar man svåra beslut som t.ex avsked? Osv.

En person som har många idéer kring detta är Karin Tenelius som varit med och lett transformationen av ett antal företag från traditionell ledar- och organisationsmodell, till att bli medarbetarstyrda. Karin menar att det centrala är tillit där hon använder det engelska ordet ”trust”.  Att skapa ”trust” tar tid, och kräver i sin tur återkoppling, konflikthantering och inte minst transparens.

Tips för självorganiserande team

Team som ska styra sig själva behöver också begränsas i storlek till 5–12 personer. I samtal med Karin kom vi fram till följande viktiga karaktäristika för framgång vid självorganiserande team:

  • Utan ”trust” fungerar ingenting. Det är ett kontinuerligt arbete.
  • ”Trust” i sin tur förutsätter transparens i allt.
  • Den reglerande faktorn för ”trust” och långsiktighet är återkoppling och  konflikthantering.
  • Regler och värderingar som utvecklar beteenden behövs men ska tas fram med stor försiktighet.

Enligt Jos de Blok och andra pionjärer kommer självorganiserande organisationer vara en nödvändighet i framtiden. Ett steg i den riktningen som är vanligt idag är till exempel organisationer med fria konsulter i frivillig samverkan.

Hur ser du på detta? Skulle du vilja vara i en organisation som fungerar självorganiserande?

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med teamutveckling?

Vi på Stardust hjälper er skapa vinnande team och få dem på plats, i ledningsgrupper eller andra delar av organisationen.

Läs mer om vårt erbjudande kring teamutveckling och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”