Hur kan vi hjälpa till?
samarbete

Samarbete – tidstjuv eller värdeskapare?

av Johan Eklund

2017-04-04

För en vecka sedan fick en gammal blogg ny fart. DN plockade upp temat kring att möten och olika samarbeten blir tidstjuvar som belastar och demotiverar. Många har hört av sig och berättar att de känner igen sig i diskussionen. (se tidigare blogg, DN- och HBR-artikel här). Situationen på många arbetsplatser är faktiskt bedrövlig. ”Vill man jobba så får man göra det någon annanstans”, som en person sa.

Behöver det vara såhär? Det borde det inte. Det finns mycket att förbättra och diskutera kring och vi behöver göra det. Mängden samarbete kommer öka, inte minska. Mer komplicerade lösningar, högre innovationstakt mm kommer kräva mer och bättre samarbete. Och dessutom mångfaldigt sådant. ”Gaahh..förutom att det liksom inte funkar nu… vi ska göra det mer och med människor vi inte förstår!”

Så låt oss ta tag i det. Det går att utveckla individers och organisationers förmåga att samarbeta. Därigenom kan demotiverande arbete bytas mot sådant som skapar engagemang vilket har en exponentiell effekt sett till produktivitet och välmående. De första stegen är ganska enkla. Det handlar om att bli medveten om HUR vi samarbetar och att det finns mönster som gör det svårare eller lättare. Och inte minst att det är ALLAS ansvar att driva förmågan till samarbete framåt.

En väsentlig del av samarbete handlar om olika former av möten. Det är naturligt. Utan möten, inget samarbete. Men innebär alla möten samarbete? Knappast. Låt oss titta på den delen med några frågor:

  1. Syfte: Varför har ni möte? Viken är vår gemensamma uppgift? Hur löser vi den tillsammans? Är vi rätt grupp för detta? Hur bidrar var och en? Vad behöver var och en från övriga? Ska vi fatta beslut? Bli informerade? Lösa problem? Hur följer vi upp långsiktigt och kortsiktigt? Min erfarenhet av att ha träffat många grupper är att många inte riktigt vet varför de finns som grupp eller varför de träffas. Det kan gälla ledningsgrupper, organisatoriska enheter där alla har samma kompetens eller referensgrupper. Projekt eller kundteam brukar ha det lite lättare. Oavsett vilken grupp ni är – definiera vad som är er uppgift, hur ni ska lösa den och hur alla kan bidra. I det ingår även att se till vilka som bör vara med i gruppen beroende på syftet.
  2. Form: Hur möts ni? Behöver ni ses fysiskt? Hur är era möten upplagda? Har ni rätt form och omfattning? Beroende av syfte och mognad finns olika sätt att kommunicera. Kanske kan ni komplettera med annan form av kommunikation både mellan era möten, (t.ex. Slack som är populärt nu) och under era möten (t.ex. med Interactive Meeting som är en form som växer). Olika typer av behov hanteras bäst lite olika.
  3. Samtal: Vad händer i era samtal? Bygger ni på varandras idéer eller faller de platt? Kommer idéerna ens fram? Är alla involverade? Hur vi sedan samtalar är oerhört viktigt. Här kan vi förstöra allting eller åstadkomma underverk. Det krävs medvetenhet och spelregler. Retorik och argumentation är populära områden att förkovra sig i. Det är bra så länge det handlar om förmågan att göra sig förstådd. Men för samarbete är den andra sidan, förmågan att förstå, lika viktig. Jag behöver också ta till mig det andra säger och bygga vidare på det eller vidga resonemanget. SAVI, eller ”Röd, Gul, Grön”-kommunikation handlar om ordens inverkan på samtal. Läs mer om SAVI här och våga prova det. Ordens inverkan är stor.

Min poäng är alltså att om samarbete och möten generellt stjäl din tid på ett negativt sätt idag så kommer din upplevelse bli dubbelt negativ imorgon och fyra gånger i övermorgon. Det är dags att börja utveckla din och dina kollegors förmåga till samarbete. Det finns sätt att träna på samarbete. Ta tag i det!

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest