Hur kan vi hjälpa till?
Rättvisa i samarbete

Därför är rättvisa grunden för samarbete

av Johan Eklund

2021-02-02

I vårt utformande av organisationer med en hög grad av engagemang, tillit, experimenterande och självledarskap ligger rättvisa som en grund där den skapar förutsättning för och vilja till att samarbeta.

Rättvisa sitter hårdare i vårt DNA än vad jag tidigare insett. Du känner möjligen till David Rocks modell SCARF eller Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness? Den är intressant att titta på för att bättre förstå vad det kan vara som gör att jag själv eller andra reagerar med motstånd på en händelse.

När vi pratar om modellen så lyfter många att just rättvisa är känsligt för dem. Jag brukar utmana med att fråga vad de menar med rättvisa. En intressant tolkning kan vara ”här tycker vi rättvisa är väldigt viktigt, därför behandlar vi alla olika”.

Nyligen fick jag återigen ögonen på rättvisa i ett TED-talk av Sarah Brosnan kring hur apor och människor är hårdkodade när det kommer till rättvisa. Även vår svenske föreläsare och tv-psykolog Anders Hansen lyfte detta nyligen. Känslan av ilska, att något är fel, om någon får mer än jag (framförallt oförtjänt) är ett beteende som kan ses hos apor och är väl känt i mänskligt beteende. Har du inte sett videon med apan som får gurka när den andre får vindruvor, så gör det, det är mycket talande. Du kan se den i Sarahs TED-talk.

Hos schimpanser kan man se en motvilja att även själv få mer än andra. Det känner du säkert igen också hos dig själv även om det märks tydligast i en grupp som du har nära dig och är beroende av. Att någon skaffar sig fördelar och ser till egen vinning sänker tilliten vilken bland annat uttrycks i tillitsekvationen som min kollega Philip Sjögren nyligen skrev om.

Vårt hårda fokus och intresse för rättvisa och orättvisa handlar såklart om att skapa förutsättningar för och vilja att samarbeta. Och samarbete är ju som vi vet, och har alltid varit, mer eller mindre livsviktigt för oss.

Upplevd rättvisa är intressant på många sätt och inte minst när vi söker sätt att skapa organisationer med allt högre grad av självledarskap. Om vi ska vilja och acceptera att samarbeta, och organisera detta genom egen syn på vad som måste göras, hur det ska göras och när det är klart, då måste vi uppleva rättvisa i fördelning av arbete, resurser och belöningar. Det kräver i sin tur samsyn kring mål och förutsättningar och en hög grad av transparens.

Jag har velat höja mig själv över rättvisa, absolut inte stå över den, men tänka att jag inte drabbas av avundsjuka utan är nöjd med mitt och ”glad för din skull”. Men, nja, jag är inte mycket mer än apa i detta hänseende ändå. Och vi får ta med den aspekten när vi designar organisationer där vi söker samarbete, engagemang, tillit och experimenterande, det vill säga, de flesta organisationer.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest