Hur kan vi hjälpa till?
effektiva team

”Psycological safety” avgörande för effektiva team

av Charlotta Wikström

2017-11-07

I den nya globala VOKA- världen (volatil, osäker, komplex och ambivalent) är förmågan att utveckla effektiva team helt central. En allt större del av allt utvecklingsarbete sker i team. En studie publicerad i Harvard Business Review förra året visar att tiden vi spenderar i teamarbete har ökat med 50 % eller mer under de senaste två decennierna och att i många företag spenderas idag mer än 75 % av de anställdas tid i samarbeten med kollegor.

Forskningen visar att effektiva team förnyar och utvecklar snabbare, upptäcker misstag tidigare och hittar fortare bättre lösningar på problem än ineffektiva team. De som arbetar i effektiva team är mer engagerade, känner större mening och presterar bättre än andra. Effektiva team bidrar till högre jobbtillfredsställelse och lönsamma företag.

Men vilken är den avgörande faktorn för att skapa effektiva team? Hur kan man utveckla den kollektiva intelligensen?  Google genomförde en studie där man undersökte närmare 200 team för att hitta framgångsformeln. Man kom fram till att det inte handlar om teamets sammansättning, att de smartaste hjärnorna samlas eller att man delar intressen. Det avgörande är inte heller om det finns ett starkt eller svagt ledarskap, om det är hierarkiskt eller ohierarkiska styrda team eller om det finns eller saknas struktur. Till synes löst sammansatta, röriga och ostrukturerade team visade sig vara lika framgångsrika som motsatsen.

Vad var då hemligheten?

Så småningom började man se ett mönster bland de högpresterande teamen. De hade samma normer, oskrivna regler, om hur man bemötte och behandlade varandra. Allt annat var sekundärt. Man noterade slutligen två beteenden som var gemensamma för de framgångsrika teamen.

För det första hade alla deltagare lika mycket ”airtime” dvs. talade alla deltagare ungefär lika mycket under mötena. För det andra hade man i teamet en väl utvecklad social känslighet dvs. man är lyhörd för kollegornas sinnesstämning, hade bra intuition och hög empatisk förmåga. Man har lyckats skapa en hög Psychological Sensitivity eller kanske tillit på svenska. En förtroendefull atmosfär där man kan vara sig själv och inte känner sig hotad, förnekad eller blir straffad om man gör fel.

Hur gick Google tillväga för att utveckla Psycological Safety i alla team?

Man började med att redovisa resultatet av studien för de 51 000 anställda. Bara genom att visa data och statistik som bevisade att Psycholgical Sensitivity skapar bättre resultat legitimerade man behovet och ökade den interna förståelsen. Och nyfikenheten. Medarbetarna fick en gemensam plattform och ett gemensamt språk att jobba med. Man blev konkret helt enkelt. Google uppmuntrar nu alla team att regelbundet diskutera normer och värderingar och att lära känna varandra bättre som individer och inte bara som arbetskollegor.

Hur bra är ni på att utveckla tilliten i era team? Hör gärna av er för en diskussion. Vi har verktyg och metoder som fungerar.

Vill du läsa mer om Psychological Sensitivity: https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest