Hur kan vi hjälpa till?
Ny som chef

Ny som ledare? 7 tänkvärda tips

av Tina Sörqvist

2021-04-20

Vad bör man tänka på när man är ny som chef? Hur förbereder man sig som ledare? Hur blir man chef åt ett team man själv varit medlem i? Vad har en chef för arbetsuppgifter? Att vara ledare är en fantastisk möjlighet och en givande utvecklingsresa. Njut, och se till att vara väl förberedd. Här kommer sju tips.

I mitt jobb möter jag ofta individer som ska bli chef eller ledare för första gången. Spännande, säger jag. Jag gratulerar dem, och ställer sedan frågan: Varför vill du bli chef? Då och då möts min fråga av förvåning, och svaret brukar komma snabbt: Det är klart att man vill bli chef.

De flesta blivande chefer har naturligtvis grundat sitt val, och jag ställer frågan för att få individen att fundera igenom och sätta ord på drivkraften och motivationen bakom.

Förbereda dig som chef

Jag fortsätter mina frågor till den blivande ledaren, och frågorna är inte till för att avskräcka, utan för att förbereda. Jag ber hen beskriva hur man tänker sig att ansvaret och arbetet som ledare för ett team kommer att se ut.

Vad lägger man tid och fokus på? Vilka moment tror man är svåra, och vad kommer vara lätt? Vad kommer vara kul, vad kommer vara mindre kul? Hur vill den som är ny som chef närma sig teamet och respektive teammedlem? Hur kan man förbereda sig på bästa sätt för det nya ansvaret? Vilket stöd får man från sin organisation?

Andra relevanta resonemang att fundera på är vilken typ av chef man vill vara. Vilken/vilka ledarförebilder har du? Varför är den personen en förebild? Vad tar du med dig från den typen av ledarskap?

Inledande tips till nya chefer

Ett av mina första tips till den som är ny som chef är att ta chansen att vända sig till de som redan är chefer i organisationen. Hur beskriver de sitt jobb och ansvar och vad är för- och nackdelarna? Vilket stöd hade de själva uppskattat när de var nya som ledare? Helt enkelt – lär av andra ledare!

Ett annat tips kopplat till ovan är att som blivande chef få en mentor inom organisationen.

En annan komplex vinkel på ledarskap och som den som är ny som chef behöver förbereda sig på är när man blir chef för ett team som man idag är teammedlem i. Där man tidigare varit en självklar del av teamet vid snacket vid fikat, lunchen, eller på afterworken, så kan det vara så att man inte längre är en så självklar del. Man är numera lönesättande chef och det för ofta med sig en annan mellanmänsklig dynamik.

Arbetsuppgifter som chef

När det kommer till att förbereda sig inför rollen som chef så är det naturligtvis oerhört viktigt att få en överblick över det generella ansvaret som chef. Vad ingår? Det varierar beroende på organisation, men några ofta förekommande områden är:

 • Förmedla företagets vision och strategi, samt att tillsammans med teamet översätta vad detta betyder för teamet
 • Lära känna individerna i teamet och bygga förtroende i teamet och mellan individerna
 • Utveckla teamet och individerna
 • Rekrytering av nya teammedlemmar
 • Kontinuerliga utvecklingssamtal, samt lönesamtal
 • Sätta och följa upp på mål
 • Budgetering
 • Leva företagets värderingar, dvs “walk the talk”
 • Kommunikation och information i organisationen och i teamet
 • Arbetsmiljöansvar
 • Hållbarhetsperspektiv
 • Framtidspaningar
 • … och så vidare

Som listan indikerar så är rollen som chef komplex och omfattande, och jag tycker att Forbes lista på tio tänkvärda tips till nya ledare kompletterar mina tankar om förberedelser på ett bra sätt.

Ny som chef – 7 tips

Det är en fantastisk möjlighet att bli ledare för ett team, och att som ledare få vara en del av att utveckla teamet och individerna. Det är en givande utvecklingsresa, både professionellt och personligt. Så till dig som är ny som chef – njut av resan, och se till att vara förberedd. Mina sju tips för att förbereda sig att bli chef är:

 • Fundera på drivkraft och motivation bakom att bli chef
 • Få koll på vad chefsansvaret omfattar
 • Identifiera ledarförebilder och inspireras av dem
 • Fråga befintliga chefer om hur de uppfattar jobbet
 • Be om förberedande träning
 • Om du ska bli chef för teamet du ingår i – fråga efter stöd och förberedelser
 • Hitta en mentor

Hör av dig till oss om du vill veta mer om ledarskap, teamutveckling och företagskultur!

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest