Medarbetarsamtal? Nej, gör så här i stället

Lästid cirka 3 minuter
Medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal
Coachande ledarskap

Coachande ledarskap – maxa dina medarbetares potential

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt.

Har du någonsin känt att de traditionella medarbetarsamtalen inte riktigt levererar? Du är inte ensam. I en arbetsmiljö som ständigt förändras krävs det mer än några få samtal per år för att hålla medarbetarna engagerade. Här delar Charlotta Wikström med sig av insikter och konkreta tips på hur du som ledare kan göra istället.

Det traditionella medarbetarsamtalet, inklusive PU-samtal och utvecklingssamtal, har blivit en alltmer föråldrad metod för att utveckla medarbetare i dagens snabbt föränderliga och komplexa arbetsmiljö.

När kraven på snabb anpassning är höga räcker det inte längre med att interagera genom enstaka samtal en eller två gånger per år. En modern ledares viktigaste framgångsverktyg är den kontinuerliga kontakten med medarbetarna för att kunna stötta och utveckla dem i linje med deras och företagens behov. För att underlätta krävs en verktygslåda med några enkla modeller som ni får förslag på lite längre ner.

Varför traditionella medarbetarsamtal inte längre fungerar

Fördröjning av viktig information

En stor risk med att förlita sig på glesa schemalagda medarbetarsamtal är att chefer har en tendens att skjuta upp viktiga diskussioner till dessa formella möten. Det i sin tur kan leda till att problem inte hanteras i tid. Ett mycket vanligt exempel är när en nyckelmedarbetare plötsligt säger upp sig. Med regelbunden kommunikation bygger man förtroende och en uppsägning ska inte komma som en överraskning om det har fungerat.

Brist på anpassning

Eftersom förändringar sker så snabbt idag blir formella utvecklingsplaner som diskuteras vid medarbetarsamtalet snabbt inaktuella. Det krävs mer dynamiska metoder för att hålla takten med både medarbetarnas och organisationens behov. Brist på kontinuerlig feedback som alla medarbetare efterfrågar leder också till att de inte känner sig sedda och stöttade för att kunna förändra sina beteenden i realtid.

Tidskrävande och ineffektivt

Sist men inte minst är det ytterst få – om några numera – chefer som uppskattar all den administration och tidsåtgång som ett traditionellt medarbetarsamtal kräver. Generella mallar som inte passar alla ska fyllas i och analyseras av en HR-funktion.

Det finns numera mycket forskning på området som visar att medarbetarsamtal till och med kan ha en negativ inverkan för alla inblandade. Det finns en uppmärksammad undersökning från Deloitte där man helt enkelt slutade med medarbetarsamtal globalt inom organisationen. Det sparade dem både tid och pengar och gav nöjda medarbetare och chefer.

Konkreta tips på alternativ till medarbetarsamtal

Vad finns det för alternativ till de traditionella medarbetarsamtalen, PU-samtalen eller utvecklingssamtalen? Här får du några väldigt konkreta tips som du kan börja med redan i morgon.

Regelbundna feedbacksamtal

Ge feedback varje dag. Bestäm dig för att varje dag ge till exempel tre konstruktiva feedback (alltså inte klappar på axeln utan genomtänkta och framåtriktade). Det är svårare än du tror och jag vet många chefer från mina utbildningar som vid veckans slut fortfarande har 14 stycken kvar att ge!

Regelbundna check-ins med RIK

Regelbundna check-ins. Samla teamet varje vecka i så kallade RIK samtal.
a. Resultat – vad ska ni uppnå i veckan som kommer?
b. Insats – vad behövs för att lyckas?
c. Kompetens – har ni den kompetens som krävs för att lyckas?

Buddies och mentorer

Se till att alla medarbetare har en buddy eller mentor internt som de kan föra mer informella samtal med. Det stärker banden i teamet och ger medarbetarna en konstant källa till stöd och inspiration. Du som chef ger förutsättningar och ansvarar för att de blir genomförda.

Bygg tillit

Och för att säkra medarbetarnas kompetensutveckling på lite längre sikt är det absolut viktigaste att du som ledare bygger nära relationer och tillit med dina medarbetare och att du sätter deras behov av professionell och personlig utveckling i främsta rummet. Så ska en modern ledare agera.

Det är tydligt att traditionella medarbetarsamtal inte riktigt håller måttet längre. Istället kan regelbunden kommunikation och mer flexibla metoder göra stor skillnad. Vi på Stardust finns här för att hjälpa er med just detta. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att komma igång!

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med ledarskapsutveckling eller självledarskap?

Vi på Stardust skräddarsyr ledarutvecklingsprogram på alla nivåer och självledarskap är ett av flera perspektiv i den ledarskapsutveckling vi erbjuder företag och organisationer.

Läs mer om vårt erbjudande kring ledarskapsutveckling och självledarskap och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!
Om du inte ser formuläret kan det bero på att du har en ad-blocker aktiverat.
Testa då att avaktivera den.

“Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”