Hur kan vi hjälpa till?

Migration och affärsutveckling

av Johan Eklund

2015-09-02

En viktig komponent i det vi kallar ”Talangarenan” är området mångfald. När ämnet tas upp är det vanligt med nickningar och medhåll – mångfald är viktigt.

När sedan diskussionen går vidare med frågor om företagets egna mångfald och även mångfald i ledning och styrelse, uttrycks ofta en vilja att öka spridningen så att blandningen blir större. Sammansättningen av lika ålder, kön och kulturer kan bli bättre. En vanlig följkommentar är ”det skulle se bättre ut då”, eller ”med en större mångfald skulle vi framstå som mer attraktiva och moderna”. Det är sant. Men det är inte därför ni ska öka er mångfald.

Vi har tidigare berört vinster med mångfald från ett innovativt perspektiv och den högre förmågan hos ett mångfaldigt än ett enfaldigt team. Här kommer ytterligare ett tungt argument för att utveckla mångfalden i din organisation.

I en ny rapport från Delmi, skriven av Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk, framgår sambanden mellan migration och ett företags internationella framgång. Många faktorer påverkar utfallet och spridningen är därför stor mellan de rapporter som undersökts. Men otvetydigt är att det finns tydliga ekonomiska samband mellan antal anställda personer med kopplingar till annat land och hur stor handeln är med det landet. För ett medelstort företag är den statiska slutsatsen att för varje person ett företag har anställt från, eller med kopplingar till, ett annat land ökar exporten till det landet med 1-3%. Detta är ett av flera intressanta exempel som finns i rapporten.

Det går absolut att invända att det finns faktorer kvar att undersöka kring dessa samband, men en sak är är tydlig:
Sverige är ett exportberoende land med många internationella bolag som en gång varit svenska. Vi har också en hel del mindre företag som ska växa och som därför behöver den internationella kompetensen och internationella marknaden. Att ta in medarbetare med rötter i andra länder utvecklar internationella handeln och internationellt samarbete i positiv riktning.

Att ta mångfald på allvar är inte en fråga om image, det är business.

Läs rapporten här: http://www.chamber.se/rapporter/migration-och-foretagens-internationalisering-en-k.htm

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest