Hur kan vi hjälpa till?
Lönar sig mångfald i ett företag?

Lönar sig mångfald i ett företag?

av Philip Sjögren

2020-09-15

Huruvida mångfald lönar sig för ett företag har längre diskuterats. Vissa menar att det påverkar resultatet. Andra inte. För dig som vill utforma dina strategier efter annat än trossatser kan vi nu komma med fakta i målet.

Vi vet sedan länge att mångfald i enskilda team leder till bättre resultat (om än med vissa ansträngningar). Men på företagsnivå har det varit lite av en trosfråga. Ingen har verkligen kunnat leda i bevis att mångfald lönar sig, så antingen tror man det, eller så menar man att personalens sammansättning inte spelar någon roll för resultatet.

För dig som vill basera dina strategier på annat är trossatser kan vi nu komma med fakta i målet: mångfald är väldigt lönsamt för företag som helhet. Men det kräver lite mer än att bara rekrytera in olika personer!

  • De företag med högst andel kvinnor i styrelse och ledning har 25% högre sannolikhet att tillhöra de lönsammaste i sin bransch
  • På samma sätt är det 36% högre sannolikhet att vara bland de allra lönsammaste företagen i branschen för företag med högst kulturell mångfald

Det är 36% högre sannolikhet att vara bland de allra lönsammaste företagen i branschen för företag med högst kulturell mångfald

De som levererar detta svar är McKinsey & Company som sedan 2014 bedriver en studie kring mångfaldsfrågor – Diversity wins: How inclusion matters – där man medvetet har begränsat sig till två mer lättstuderade sidor av mångfald: kön och kultur/etnicitet.

Studien omfattar drygt 1 000 företag i 15 länder, inklusive Sverige.

Slutsatserna är glasklara:

  • Ju större mångfald, desto större sannolikhet att ett företaget tillhör de mest lönsamma i sin bransch.
  • Mångfald bland anställda är bra, men allra viktigast för lönsamheten är mångfalden i styrelse och ledningsgrupp.
  • Mångfald på pappret räcker inte, det krävs också en kultur som tillåter mångfalden att komma till uttryck där nycklarna är ett inkluderande ledarskap, rättvisa, transparens, öppenhet och nolltolerans för dominanta beteenden.

Var ska du då börja om du vill ta dig an dessa frågor på allvar i ditt företag eller organisation?

1. Kartlägg mångfald

Kartlägg den mångfald som går att kartlägga, vilket tenderar till att vara den ytligaste: kön, ålder, nationalitet, utbildning, med mera. Det är ändå bättre att börja med det ytligaste än att låta det bästa bli det godas fiende.

Ett starkt motargument jag ofta hör är att mångfalden inte ligger i kvoter utan i beteenden. Detta stämmer (och om det handlar punkt 2), men det är oundvikligen i kvoter mångfalden börjar, om än inte i kvoteringar.

Jämför gärna utfallet i ditt företag med snittet i din bransch och sätt som mål att bli bäst på mångfald. Och kom ihåg, viktigast är ledningsgruppen!

Jämför gärna utfallet i ditt företag med snittet i din bransch och sätt som mål att bli bäst på mångfald. Och kom ihåg, viktigast är ledningsgruppen!

2. Förverkliga mångfald

Har du väl uppnått mångfald på pappret måste den också bli verklighet.

Ta reda på hur inkluderande din företagskultur upplevs av de anställda. ”Hur tar jag reda på det?” Ja, det är svårt, eftersom i en exkluderande miljö kommer de individer som tillhör minoriteter (i någon dimension) inte att vilja uttala sig.

För att komma runt det läste till exempel McKinsey av allt som sades av anställda inom de 1 000 studerade företagen på sajter som exempelvis Glassdoor.

Enklare är att göra anonyma pulsmätningar, och andra kreativa sätt.

3. Agera

Där du hittar beteenden eller kulturer som är exkluderande är det viktigt att agera tydligt och bestämt så att de exkluderade verkligen upplever en förändring.

Hur är det i ditt företag? Hur olika är personerna i ledning och styrelse? Upplever de som tillhör någon form av minoritet i företaget att deras talang tas till vara?

Vill du veta mer om hur vi på Stardust kan hjälpa dig och din organisation att arbeta med mångfald? Hör gärna av dig.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest