Hur kan vi hjälpa till?

Kan nyckeln till lönsamhet vara att ta bort chefen?

av Johan Eklund

2015-10-21

Jos de Block var i stan (Stockholm) idag vilket kan ha gått många förbi. Det borde det inte. Besöket är väldigt intressant för alla med intresse för framtidens organisationer.

Jos de Block företräder Buurtzorg, en organisation i Nederländerna med ca 8000 sjuksköterskor. Buurtzorg är ett av de företag som kan vara exempel på hur morgondagens organisationer behöver eller bör utformas. På Buurtzorg sker verksamheten utan inblandning av chefer. Medarbetarna strukturerar, planerar och tar beslut kring sitt arbete i självorganiserande team. För många verkar detta som en dröm, eller möjligen mardröm. Fungerar det verkligen? Ja – det fungerar. Buurtzorg är  framgångsrika med hög kundnöjdhet vilket har resulterat i god lönsamhet och engagerade medarbetare.

Så hur skulle din organisation fungera utan chefer? Hur-frågorna blir många: Hur fattar man beslut? Hur fördelar man arbetsuppgifter? Hur sätter man lön? Hur planerar man arbetstid?  Vilka regler behövs? Ska man ha regler? Vem sätter regler? Hur fattar man svåra beslut som t.ex avsked? Osv.

En person som har många idéer kring detta är Karin Tenelius som varit med och lett transformationen av ett antal företag från traditionell ledar- och organisationsmodell, till att bli medarbetarstyrda. Karin menar att det centrala är tillit där hon använder det engelska ordet ”trust”.  Att skapa ”trust” tar tid, och kräver i sin tur återkoppling, konflikthantering och inte minst transparens. Team som ska styra sig själva behöver också begränsas i storlek till 5-12 personer. I samtal med Karin kom vi fram till följande viktiga karaktäristika för framgång vid självorganiserande team:

  • Utan ”trust” fungerar ingenting. Det är ett kontinuerligt arbete.
  • ”Trust” i sin tur förutsätter transparens i allt.
  • Den reglerande faktorn för ”trust” och långsiktighet är återkoppling och  konflikthantering.
  • Regler och värderingar som utvecklar beteenden behövs men ska tas fram med stor försiktighet.

Enligt Jos de Block och andra pionjärer kommer självorganiserande organisationer vara en nödvändighet i framtiden. Ett steg i den riktningen som är vanligt idag är t.ex. organisationer med fria konsulter i frivillig samverkan.

Hur ser du på detta? Skulle du vilja vara i en organisation som fungerar självorganiserande?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest