Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Jobbar ni tillsammans eller bara samtidigt?

Lästid cirka 3 minuter
Missa inte!

Teamutveckling – så utvecklar du effektiva team

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

Ett effektivt och väl fungerande team är grunden för framgång, särskilt om du verkar i en bransch med stora krav på snabbhet och nytänkande.

Undersökningar visar på samband mellan väl fungerande team och ökad kundnöjdhet och lönsamhet. Vi har tidigare i bloggen skrivit om hur innovation, mångfald och samarbete hänger ihop. Att du som är ansvarig för en grupp har som en av dina främsta uppgifter att få gruppen att fungera på bästa sätt låter kanske självklart. Det borde även gälla att du som medlem av en grupp har ansvar för hur gruppen fungerar. Erfarenheten visar dock att det inte är så. Både teamledare/chefer eller team-medlemmar visar ofta en förvånansvärd distansering till teamets utveckling. ”Vi har så mycket jobb att göra, att utveckla teamet är inget vi prioriterar”.

Att jobba med teamutveckling behöver inte vara svårt, men det finns hinder inbyggda hos oss som sociala och civiliserade individer. Ett hinder är den bedrägliga första mysfasen som grupper hamnar i till en början. Det är en fas där vi sällan konfronterar varandra och där vi undviker att diskutera avvikande meningar och åsikter. Istället sopas sådant under mattan och mysigheten kan fortsätta. Det är ganska trivsamt att vara i en sådan fas, det är ofarligt, och gruppen kan uppleva sig som väl fungerande. Men den typen av grupp kommer inte skapa innovation och fungerar dåligt när den snabbt ska agera på nya prövningar. Den kan även kräva mycket av sin ledare som behöver lägga mycket tid på att styra och bekräfta medlemmarna.

Målet för en grupps utveckling bör vara en grupp som själva tar ansvar för sina uppgifter, där idéer kan mötas och prövas, där det finns stor tillit och användning av gruppens olikheter. En sådan grupp skapar motivation för medlemmarna, kan leverera stort värde till intressenter och hantera nya situationer och krav.

Det finns mycket forskning gjord på området teamarbete kring sammansättning, metodiker och hur en grupp rör sig framåt i utveckling. Steg ett är att börja prata om gruppen, om visionen för gruppen och att skapa en medvetenhet om hur vi samverkar för att skapa värde. Börjar ni prata om sådana frågor i ert team så har ni kommit långt. Här kommer några förslag som du kan ta med dig till din grupp för att börja utvecklingen:

  • Vilken är den gemensamma visionen för gruppen? Varför finns vi som grupp och vad ska vi åstadkomma tillsammans?
  • Vilket värde får jag som medlem ut av att vara med i gruppen?
  • Vilket är mitt bidrag och ansvar som deltagare?

Därefter är det dags att diskutera och komma överens om strukturer såsom målstyrning, mötesformer och inte minst återkoppling och reflektion. Återigen så handlar det om att prata återkommande om gruppens utveckling, våra förhållningssätt och strukturer.

Har ditt team inte tagit tag i dessa frågor så börja nu. Ni jobbar samtidigt, men vilka värden kan uppstå om ni verkligen börjar jobba tillsammans? Tag med teamutveckling i agendan och se det som en investering. Det är en investering. Det är en av de viktigaste delarna av ditt jobb.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med teamutveckling?

Vi på Stardust hjälper er skapa vinnande team och få dem på plats, i ledningsgrupper eller andra delar av organisationen.

Läs mer om vårt erbjudande kring teamutveckling och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”