Hur kan vi hjälpa till?

Hur lönsam är er företagskultur?

av Henrik Martin

2014-10-14

De flesta moderna företagsledare vet idag att en stark och tydlig företagskultur är ett kraftfullt verktyg för att ett företag ska bli framgångsrikt, utvecklas och vara långsiktigt lönsamt.

Många inser att de kan ha hur bra strategier och produkter som helst, men när det kommer till kritan så är det är alltid medarbetarna som gör den stora skillnaden. Företagskulturer utvecklas helt enkelt inifrån och ut och växer sig starka när alla medarbetare på företaget aktivt bidrar till företagets utveckling.

Harvard professorn Jim Heskett har funnit att så mycket som hälften av skillnaden i rörelseresultat mellan företag i samma bransch kan hänföras till effektiva kulturer. Varför det kan man fråga sig? Vi vet till exempel att engagerade och motiverade medarbetare är mycket mer benägna att stanna kvar i en organisation vars kultur och värderingar ligger i linje med medarbetarens egna värderingar. Detta leder till färre externrekryteringar och fler internrekryteringar, vilket i sin tur resulterar i lägre lönekostnader för talanger, lägre rekryteringskostnader och lägre utbildningskostnader. Det i sin tur leder också till högre produktivitet, färre förlorade affärer och högre omsättning per anställd. En högre anställningskontinuitet i sin tur leder till bättre kundrelationer som bidrar till ökad kundlojalitet och lägre kostnader för marknadsföring. Kausalitet när det är som bäst helt enkelt!
Så hur ser det ut för er: är ni mer lönsamma än era konkurrenter? Det finns fyra nyckeltal som företagsledningar bör hålla koll på för att säkerställa om man lyckats utveckla en lönsam företagskultur:

  1. Har ni en låg personalomsättning bland företagets högpresterare?
  2. Hur utvecklas er produktivitet?
  3. Har ni nöjda kunder? Rekommenderar kunderna er till kollegor eller vänner?
  4. Hur fungerar åtgärderna kring området innovation/ständiga förbättringar?

Om något av ovanstående börjar försämras är det hög tid att se över värderingar och beteenden i syfte att utveckla företagskulturen så att den bättre stödjer företagets affärmål och därmed bidrar positivt till lönsamheten.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest