Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Hur lönsam är er företagskultur?

Lästid cirka 2 minuter

De flesta moderna företagsledare vet idag att en stark och tydlig företagskultur är ett kraftfullt verktyg för att ett företag ska bli framgångsrikt, utvecklas och vara långsiktigt lönsamt.

Många inser att de kan ha hur bra strategier och produkter som helst, men när det kommer till kritan så är det är alltid medarbetarna som gör den stora skillnaden. Företagskulturer utvecklas helt enkelt inifrån och ut och växer sig starka när alla medarbetare på företaget aktivt bidrar till företagets utveckling.

Harvard professorn Jim Heskett har funnit att så mycket som hälften av skillnaden i rörelseresultat mellan företag i samma bransch kan hänföras till effektiva kulturer. Varför det kan man fråga sig? Vi vet till exempel att engagerade och motiverade medarbetare är mycket mer benägna att stanna kvar i en organisation vars kultur och värderingar ligger i linje med medarbetarens egna värderingar. Detta leder till färre externrekryteringar och fler internrekryteringar, vilket i sin tur resulterar i lägre lönekostnader för talanger, lägre rekryteringskostnader och lägre utbildningskostnader. Det i sin tur leder också till högre produktivitet, färre förlorade affärer och högre omsättning per anställd. En högre anställningskontinuitet i sin tur leder till bättre kundrelationer som bidrar till ökad kundlojalitet och lägre kostnader för marknadsföring. Kausalitet när det är som bäst helt enkelt!
Så hur ser det ut för er: är ni mer lönsamma än era konkurrenter? Det finns fyra nyckeltal som företagsledningar bör hålla koll på för att säkerställa om man lyckats utveckla en lönsam företagskultur:

  1. Har ni en låg personalomsättning bland företagets högpresterare?
  2. Hur utvecklas er produktivitet?
  3. Har ni nöjda kunder? Rekommenderar kunderna er till kollegor eller vänner?
  4. Hur fungerar åtgärderna kring området innovation/ständiga förbättringar?

Om något av ovanstående börjar försämras är det hög tid att se över värderingar och beteenden i syfte att utveckla företagskulturen så att den bättre stödjer företagets affärmål och därmed bidrar positivt till lönsamheten.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”