Hur kan vi hjälpa till?

Har du ett högre syfte?

av Sofie König

2015-10-06

De flesta företagsledningar försöker med alla medel att attrahera de bästa talangerna och det finns en sak som de framgångsrika företagen har gemensamt. De har lyckats utveckla ett inspirerande högre syfte med sin verksamhet. Det kan vara uttryckt som en del av visionen. Vissa företag kallar det inte ens vision eller högre syfte utan, ”vår strävan”, ”kompassriktning” eller ”varför vi finns till”.

Ett högre syfte som gör sitt jobb attraherar, motiverar och håller kvar talangfulla medarbetare i företaget. Är den välformulerad och förankrad i hela organisationen hjälper den till att skapa engagemang, lojalitet och enastående resultat.

Det högre syftet är det som inspirerar oss att gå upp på morgonen och göra det vi gör. Det är många människor som aldrig funderar över eller ifrågasätter sitt högre syfte, så det återstår outforskat hela livet. Syftet är inte ett jobb eller en roll, utan anledningen till varför just du finns till, eller varför vi som företag finns till. Syftet är den djupaste övertygelsen inom oss där vi har en känsla och tydlighet kring vilka vi är, varifrån vi kommer och vad vi är här för att göra. Det är en källa till djup vitalitet. Det är som sagt vår motivation för att komma upp på morgonen. Vi föds alla med en vilja att bidra. Vi vill alla lämna vår unika prägel på världen och det högre syftet beskriver på vilket sätt. Att skapa tid för reflektion kring det högre syftet har en kraftfull effekt på vår hälsa, lycka och slutligen livslängd. Vetenskapen börjar nu validera vad många människor har känt intuitivt är viktigt hela tiden. När det gäller förändringar i livet oavsett om det handlar om att byta jobb, karriär eller livspartner är det huvudsakligen motiverat utifrån ett högre syfte.

Det finns tre frågor att utforska i exempelvis rekryteringsprocessen för att undersöka om det råder matchning inte bara kunskapsmässigt och värderingsmässigt utan också gällande företagets och den potentiella medarbetarens högre syfte:

  1. Hur kan det här jobbet passa med vad du vill bidra med i ett större sammanhang?
  2. Vilken del av företagets vision eller högre syfte sammanfaller med dina egna tankar och reflektioner kring vad som är viktigast för just dig?
  3. Vilka unika talanger eller egenskaper kan du bidra med?

Om du behöver hjälp att utforska ditt högre syfte, så hittar du ett verktyg här!

Har ni som företag reflekterat kring och formulerat ert högre syfte? Om inte börjar det bli hög tid om ni ska lyckas attrahera och behålla de bästa talangerna.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest