Hur kan vi hjälpa till?
Mångfald.

Ger mångfald automatiskt ett ökat värde för din verksamhet?

av Johan Eklund

2016-11-14

De flesta jag träffar på menar att mångfald är något som gynnar, eller skulle gynna, deras verksamhet. Några har också egna upplevelser som visar att mångfald ger ett stort värde i form av innovation och arbetsglädje mm. Med detta sagt vill jag påstå att mångfald ger en möjlighet till, men inte är en garanti för, ett ökat värde.

Uttrycket ”Med relation kommer friktion” beskriver alla samarbeten. Och du vill ju ha en välfungerade, innovativ, organisation.

I en mångfaldig grupp kan olikheterna göra att samarbete upplevs som svårt. Friktionen blir stor. I ett homogent team kan friktionen hållas dold längre vilket kan upplevas som skönt och att gruppen därmed är välfungerande.

En inte helt ovanlig kommentar kring mångfald är att man ju kan vara olika fast man har samma genus, etnicitet och ålder. Det är sant såklart. Men det har också visat sig att människor med uppenbara olikheter anstränger sig mer för att förstå varandra och löser problem snabbare än grupper med människor som verkar homogena till det yttre (Katherine W Philips). Dessa uppenbara olikheter kan även gynna teamet så att det utvecklas snabbare än vad ett mer homogent team oftast gör.

Lite ironiskt kan det ”enkla” samarbetet i ett homogent team bli en fälla för verklig utveckling medan det i det mångfaldiga teamet blir uppenbart nödvändigt att jobba med sådant som driver teamutvecklingen framåt.

  • Värdegrund och målsättningar. En gemensam och genomarbetad värdegrund som ska gälla för det professionella arbetet är en nödvändighet. Hur agerar vi mot varandra, mot kunder och mot leverantörer? Vad har vi för mål?  Vilka ramar finns det? Osv. Detta måste jobbas igenom. Utan en samsyn i dessa frågor finns det stor risk för alla grupper att gå vilse. I ett mångfaldigt team blir effekterna större.
  • Samtal och kommunikation. Hur talar vi till varandra? Avbryter vi? Säger ”Ja, men…” Eller bygger vi på varandras idéer och åsikter? Här finns det mönster att bli medveten om och träna på. (Ex SAVI) 

Fördelarna med mångfald är många. Värdet kommer främst fram om du gör det rätt. Hur ser det ut hos dig?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest