Rusta dig för framtidens HR

Lästid cirka 3 minuter
Framtidens HR

Talent management i framtidens organisationer

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt.

I takt med att företagsvärlden ständigt förändras står HR inför en ny era. Framtidens HR går bortom den traditionella administrationen för att istället bli en avgörande kraft i företagets tillväxt och utveckling. I den här artikeln utforskar Charlotta Wikström hur HR kan omvandlas från en stödfunktion till en strategisk partner som driver affärsframgång.

Framtidens HR är nu. Ju längre in i kunskapssamhället vi kommer desto viktigare blir medarbetarna, ledarskapet och en stödjande organisationsmodell. Alltmer i våra företag utgörs i praktiken av det som vi tidigare kallade HR-relaterade frågor. Därför tror jag att HR kommer att ersättas med något annat framöver. Jag vill dra det så långt att alla chefer i moderna företag idag också är HR-chefer.

Samma trend syns i styrelser där jag under åren erfarit att HR-strategiska frågor gällande rekrytering, kompetensutveckling och successionsplanering tar mer tid och resurser på mötena än rena ekonomiska och finansiella frågor.

Hur ska du då som HR-ansvarig rusta dig för framtiden i syfte att göra HR funktionen relevant och tydligt visa hur HR i allt högre grad kan bidra till lönsamhet och tillväxt?

Hur ska du då som HR-ansvarig rusta dig för framtiden i syfte att göra HR funktionen relevant och tydligt visa hur HR i allt högre grad kan bidra till lönsamhet och tillväxt? Här kommer fyra områden som jag tror är de mest centrala:

Digital innovation

Det absolut viktigaste är förstås att använda allt som den moderna tekniken kan erbjuda i form av digitalisering och automatisering. Integrera digitala verktyg och automatiserade processer för att effektivisera rutinmässiga HR-uppgifter som löneadministration och tidrapportering men också för att skapa attraktiva interaktiva rekryteringsverktyg, kreativa digitala onboardingprocesser och kompetensutvecklingsverktyg. Bara som några exempel.

Segmentering – nyckeln till talangerna

Tänk segmentering av både befintliga medarbetare och potentiella för att bättre förstå individuella behov och önskemål. Kampen om talanger är stenhård och kommer fortsatt att vara så. Den som bäst känner och förstår sin målgrupp som man säger på ”marknadsspråk” blir vinnare. Hela poängen med att segmentera syftar till att öka attraktionskraften och minska investeringarna.

Datadriven insikt – mät det som räknas

Utveckla nyckeltal och KPIer som tydligt och klart visar hur HR bidrar till affären. Här kan AI hjälpa till för att analysera stora datamängder. Mitt förslag är att mäta mindre men mäta rätt.

Segmenterad personalomsättning

Ibland kan man vilja öka omsättningen i vissa personalgrupper – till exempel vid stora omställningar. Använd så kallad prediktiv analys för att identifiera faktorer som kan leda till personalomsättning och vidta åtgärder i förebyggande syfte. Följ noga segmentet ”high performers” och ”high potentials”.

Rekryteringskostnader

Mät tids- och resursåtgång samt tid till anställning. Genom att använda avancerade AI-algoritmer för att analysera CV:n kan vi förutsäga potentiella kandidaters prestationer, vilket i sin tur effektiviserar rekryteringsprocessen.. Här finns en enorm effektiviseringspotential samtidigt som man kan öka träffsäkerheten.

Ledarskapsidex

Kan låta som en självklarhet men måttet visar vilka ledare som fungerar och vilka som behöver utvecklas eller avvecklas. Dåligt ledarskap kostar oerhört mycket i form av tappat engagemang hos medarbetarna och sämre prestation.

Engagemangsindex

Samma sak här. Kan låta som en självklarhet men idag vet man genom forskning att engagemang står i direkt korrelation till lönsamhet. Engagemang skapas genom delaktighet och inflytande och bra ledarskap men även här kan AI och digitaliseringsmöjligheter hjälpa till. Ett sätt kan vara genom att använda chatbots för att hantera vanliga HR-frågor, skapa dialog med medarbetarna och därmed också frigöra tid för mer strategiska uppgifter.

Bygg framtidens kompetens idag

I en snabbrörlig omvärld blir kompetens en färskvara och medarbetarna måste ständigt utvecklas. Utveckla plattformar för e-lärande för att erbjuda anpassade utbildningsprogram för medarbetarnas utveckling. Segmenterat förstås.

För att navigera i framtidens affärsvärld krävs en proaktiv och anpassningsbar HR-funktion. Vi har identifierat konkreta strategier som förvandlar HR till en drivkraft för affärstillväxt och innovation. Nu är det upp till oss att agera – att omforma HR från en stödjande roll till en strategisk ledare. Är du redo att anta denna utmaning? Vad tänker din företagsledning? Hör gärna av dig om du vill att vi tänker tillsammans.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation ställa om för att möta framtiden?

Att framtidssäkra din organisation för en snabbföränderlig värld kräver insikter och relevanta åtgärder. Vi på Stardust levererar analys och de skräddarsydda förflyttningar som behövs.

Läs mer om vårt erbjudande kring organisationsutveckling och framtidens organisationer och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!
Om du inte ser formuläret kan det bero på att du har en ad-blocker aktiverat.
Testa då att avaktivera den.

“Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”