Hur kan vi hjälpa till?
Högpresterande team.

Detta kännetecknar högpresterande team

av Sofie König

2016-03-22

Många organisationer i dag, oavsett bransch, är i behov av att lösa komplexa uppgifter. Och många väljer att göra det genom att arbeta i grupp. Tanken är att medarbetarnas samlade kompetens ska bidra till synergi och effektivitet.

Den senaste forskningen visar dock att mer än 50% av alla arbetsgrupper är direkt ineffektiva. Synergieffekten uppnås inte alls och företaget lyckas inte maximera nyttan av all den kompetens som finns i gruppen.

Forskning visar att ineffektiva grupper spenderar mindre än 38 % av sitt fokus på uppgiften till skillnad från en högpresterande grupp som spenderar mer än 75 % av sitt fokus på uppgiften (källa: Susan Wheelan). De organisationer som arbetar medvetet med utveckling av sina team har lägre personalomsättning, färre sjukskrivningar, nöjdare kunder och upplevs mer eftertraktade som arbetsgivare på arbetsmarknaden och har därför lättare att rekrytera.

Vilka är framgångsnycklarna som du behöver ha koll på och som kännetecknar högpresterande team?

  • Medlemmarna känner till och accepterar teamets vision, strategi och mål och känner tillhörighet i gruppen
  • Teamet har utvecklat ett stödjande klimat och att ge feedback är helt naturligt
  • Kommunikationen är transparent och ärlig. Man ser konflikter som något som är normalt och till för att lösas
  • Olikheter ses som något positivt och medlemmarna är öppna för förändring och arbetar med ständiga förbättringar
  • Kreativitet och risktagande uppmuntras
  • Ledaren dominerar inte arbetet

Kunskapen kring gruppers utveckling är en avgörande framgångsfaktor nu och i framtiden. Hur arbetar ni med teamutveckling?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest