Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Delegering – nyckeln till självständiga medarbetare

Lästid cirka 3 minuter
Delegering
Missa inte!

Självledarskap – så funkar det

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

I en värld som karaktäriseras av förändring, komplexitet och osäkerhet spelar ledaren en allt viktigare roll i att bringa ordning i kaoset. För trots allt är vi människor, och människor tycker om en förutsägbarhet, en möjlighet att känna att jag har en viss kontroll över min arbetssituation.

En av de viktigaste faktorerna som avgör hur mycket stress en människa klarar av är just känslan av att ha kontroll, försvinner den ökar de negativa konsekvenserna av stress. Därför blir det ledarens uppgift att ge medarbetare en känsla av att ha kontroll, att kunna påverka sin egen situation, trots att den ständigt förändras och är osäker.

Min kollega Charlotta skrev en blogg i september förra året, där hon argumenterar att hemligheten till ett lyckat ledarskap ligger i att ”Stick to the Basics”, Jag kan inte nog hålla med henne, det är de grundläggande ledarkompetenserna som skapar ett lyckat ledarskap. En av de mest basala med ack så viktiga kompetenserna en ledare behöver ha, är den om hur man delegerar.

Delegering som begrepp är gammalt och kan låta lite omodernt, men är egentligen ett verktyg för ledaren att ge medarbetare möjlighet till självständighet och kontroll över sin arbetssituation, genom att vidarebefordra ansvar och befogenheter kring ett visst område eller en viss arbetsuppgift. Men för att en delegering ska leda till ökad självständighet och en känsla av kontroll hos medarbetarna, och inte det motsatta, krävs att ledaren som delegerar gör det på rätt sätt. Delegering är inte en enskild handling, utan en process/ett arbetssätt som kräver tid och engagemang.

Det finns ett enkelt verktyg som vi kallar Delegeringstrappan som, när den följs, ökar kvaliteten i delegeringen, både för ledare och medarbetare. Delegeringstrappan består av:

  • Analys – Börja alltid med att analysera uppgiften. Fundera kring vem är bäst lämpad att ta sig an uppgiften? Har personen tiden, kompetensen och engagemanget för uppgiften? Är uppgiften lämpad som utvecklingsaktivitet? Vad krävs i sånt fall då, i form av stöttande aktiviteter och engagemang ifrån ledare och medarbetare?
  • Brief – Kommunicera och beskriv uppgiften tydligt. Säkerställ att mål och förväntat resultat tillsammans med förutsättningarna för uppgiften är tydligt kommunicerade till medarbetaren/medarbetarna.
  • Coaching – Bara för att du som ledare har delegerat en uppgift betyder inte det att du ska släppa den helt, se till att coacha dina medarbetare kontinuerligt. Men på samma gång säkerställ att du inte går in och tar över, utan låter medarbetaren/medarbetarna lösa uppgiften utifrån den brief som givits.
  • Debrief – Se till att dra lärdomar av uppgiften, vad gick bra, vad kan utvecklas? Finns det någon som dragit nya lärdomar av uppgiften? Glöm inte att också prata om förutsättningarna för att genomföra uppgiften, upplever medarbetarna att delegeringen var tillräckligt tydlig för ett lyckat resultat? Vad kan ni göra annorlunda nästa gång?

Går man igenom dessa steg innan man delegerar en uppgift så kommer både medarbetare och ledare uppleva en större tydlighet och mer kontroll över sin tillvaro, trots en värld som präglas av förändring, komplexitet och osäkerhet.

Vill du veta mer om hemligheten bakom ett lyckat ledarskap? Kontakta oss!

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med ledarskapsutveckling eller självledarskap?

Vi på Stardust skräddarsyr ledarutvecklingsprogram på alla nivåer och självledarskap är ett av flera perspektiv i den ledarskapsutveckling vi erbjuder företag och organisationer.

Läs mer om vårt erbjudande kring ledarskapsutveckling och självledarskap och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”