Hur kan vi hjälpa till?
Personal säger upp sig

Därför säger din personal (egentligen) upp sig

av Philip Sjögren

2021-10-19

I våras spanade min kollega Henrik Martin inför hösten. Bland annat förutspådde han att det skulle bli en stor rörlighet på arbetsmarknaden. I USA har denna spaning redan blivit en brutal verklighet för många företag som inte har råd att bli av med sin personal.

I en undersökning från McKinsey & Company konstateras att 40% av personalen i tillfrågade företag från de mest olika branscher funderar på eller ska byta jobb inom 3–6 månader*.

Förutom de höga talen skiljer trenden sig från tidigare i att 36% av de som säger upp sig gör det utan att ha säkrat nästa jobb – vilket i just USA innebär ett högt risktagande eftersom man kan bli utan hälsoförsäkring.

Nåja, kan man säga. De flesta som funderar på det kommer väl inte att säga upp sig när det väl kommer till kritan?

Kanske. Men hur många företag har råd att ta risken att för många ändå säger upp sig? Och framför allt, vilka motåtgärder behövs för att bromsa utflödet?

När McKinsey frågar arbetsgivarna varför personalen lämnar är svaren genomgående sådana som har att göra med jobbet:

  • De anställda erbjuds bättre jobb
  • Det nya jobbet är bättre betalt
  • De anställda upplever en dålig balans mellan jobb och privatliv

När man frågar dem som lämnar svarar de på ett helt annat plan, nämligen relationer:

  • Min chef värderar inte mitt arbete
  • Företaget värderar inte mitt arbete
  • Jag känner ingen tillhörighet

På Stardust har vi alltid värderat fakta i frågor som rör talent väldigt högt. Denna undersökning visar ännu en gång hur fel det blir när vi går på känsla. Som i det här fallet: har du ett faktabaserat underlag på varför de som lämnar ditt företag gör det?

* Sannolikhet att svarande ska byta jobb inom 3–6 månader: 4% nästan säkert, 5% mycket sannolikt, 9% sannolikt, 22% mycket möjligt

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest