Hur kan vi hjälpa till?
talanger

Är ni mästare på att fånga talanger?

av Sofie König

2016-08-23

Vi kan enas om att en av de största utmaningarna för många organisationer idag är att säkerställa att man har rätt personer ”ombord”. Idag är medarbetarnas kompetens, attityd och personlighet helt avgörande för företagets framgång.

Det gäller inte enbart kunskapsintensiva företag som exempelvis medicin-, konsult- och teknikbolag utan i lika hög grad service och industriföretag som kommuner och myndigheter. Sättet vi kommunicerar med potentiella och befintliga medarbetare har aldrig varit så viktigt som nu. Det är svårare att nå fram genom bruset och det är oerhört viktigt att det vi kommunicerar verkligen överensstämmer med hur det faktiskt är på insidan i företaget. Om inte så får man faktiskt reda på det i alla fall. Idag finns det webbsidor där du kan gå in och betygssätta olika arbetsgivare och hur det är att arbeta där.

Här kommer några tips vad du ska tänka på om ditt företag vill bli en mästare på att fånga talanger:

  1. Definiera målgruppen som ni vill attrahera och rekrytera, dvs vilka specifika kompetenser behöver ni och vilka behov har de personerna? Vad känner de till om ert företag? Vilka preferenser har de? Vad kännetecknar dem? Vad säger potentiella och nuvarande medarbetare om ert företag? Och specifikt vad säger den definierade målgruppen eller målgrupperna?
  2. Utveckla ett tydligt erbjudande. Vad särskiljer er som arbetsgivare? Vad kan ni säga och vad bör ni säga? På vilket sätt är ni annorlunda? Vad är sant och relevant? Vad är attraktivt för målgruppen med er som arbetsgivare jämfört med konkurrenterna?
  3. Ta fram en konkret handlingsplan – Hur ser era talangbehov ut på kort och lång sikt? Vilket är det effektivaste sättet att nå målgruppen och med vilka budskap? Oftast finns det betydligt effektivare kanaler än breda annonskampanjer som både är dyra och ineffektiva. Och kom ihåg att kanalvalet faktiskt är en viktig del av budskapet!

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest