Hur kan vi hjälpa till?

8 tips för ökad mångfald

av Henrik Martin

2013-08-30

Våra vänner på Harvard Business School har nyligen genomfört djupintervjuer med 24 koncernchefer för att ta reda på vad de gör rent konkret för att öka mångfalden. Bland de undersökta företagen finns bland andra Nissan, Bank of America, IKEA och ABB. Här följer deras tips:

  1. Sätt konkreta och mätbara mål. Det som mäts blir också gjort. Några företag har tagit fram mångfaldsindex som följs upp regelbundet och som speglar medarbetarnas uppfattning om hur mångfalden tas tillvara i företaget.
  2. Håll cheferna ansvariga. Ge de högsta cheferna konkreta mål för att utveckla mångfald och jämställdhet och belöna dem efter uppnådda resultat. Skapa forum där cheferna kan träffas och jämföra insatser och resultat för ständiga förbättringar. I vissa av de undersökta företagen är mångfaldsarbetet en förutsättning för att bli befordrad. Andra sätter konkreta mål för ledningsgruppens sammansättning. Cheferna är också viktiga föredömen i organisationen.
  3. Erbjud flexibla lösningar som hjälper medarbetarna att balansera sina professionella och personliga åtaganden, såsom flexibla arbetstider, barnomsorg på arbetsplatsen eller onboarding stöd efter en föräldraledighet.
  4. Rekrytera och befordra konsekvent från olika målgrupper. Säkerställ att det alltid finns kandidater från olika grupper och med olika bakgrund, kön, ras, religion, ålder etc. vid såväl nyrekryteringar som vid befordringar.
  5. Erbjud skräddarsydd ledarutbildning för kandidater i minoritetsgrupper (kvinnor t.ex.). På så sätt förbereds de bättre för att ta mer kvalificerade jobb och exponeras internt för högre chefer.
  6. Sponsra mentorprogram och nätverksgrupper som skapar förutsättningar för ökad mångfald
  7. Visa förebilder. Lyft fram de chefer och förebilder som aktivt bidrar till ökad mångfald
  8. Inrätta en Chief Diversity Officer funktion för ökad mångfald som ABB North America nyss gjort!

När är ditt företag redo för en Chief Diversity Officer?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest