Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

5 konkreta tips för mångfald – på riktigt

Lästid cirka 3 minuter

Att skapa ett inkluderande och öppet samhälle är en viktig uppgift för våra politiker och samhällsplanerare, det tycker nog de flesta idag. Men vilken roll har företagen?

Då tänker jag inte bara på hur företaget bör vara en god samhällsmedborgare, utan rent företagsekonomiskt, varför jobba med mångfaldsfrågor egentligen?

I ungefär 10 år har ett antal argument nötts:

 • För att effektivt kunna fiska i ”hela talangdammen” kan företag inte bara rekrytera och befordra ”etniskt svenska ingenjörer”, eller vad nu den rådande homogena gruppen är idag i företaget.
 • För att bättre tillvarata kundernas behov bör medarbetarna spegla kunderna.
 • Företaget ska spegla samhället i stort vad gäller ålder, kön, etnicitet etc.

Men utvecklingen har gått framåt. Det räcker inte att bara tänka ” vi ska behandla alla lika och inte diskriminera”. Då riskerar man att rekrytera ”mångfalskandidater” som passar väl in i företagskulturen. De hamnar lätt i nisch roller, exempelvis privatrådgivare på en bank mot kunder som pratar andra språk än svenska och engelska. Vad har man då uppnått? Vilka chanser har den medarbetaren att göra karriär och få en tung exekutive roll? Och mångfald är så mycket mer än man/kvinna eller etnisk bakgrund; ålder, professionell erfarenhet (är branscherfarenhet alltid en fördel? ), personlighet etc.

Idag ligger ribban högre, där mångfald ses som en källa till lärande, innovation och problemlösning. Det kräver att man proaktivt jobbar mot ett inkluderande företagsklimat, och att man själv konstant reflekterar över sina egna fördomar – som vi ju alla har.   Hur kan man skapa ett öppet, tillåtande klimat, baserat på laganda och respekt för individen?

Nyligen gjordes en global studie där seniora chefer fick tala om vilka fördelar de ser med mångfald, baserat på sina personliga erfarenheter i sina bolag:

 • 81 % säger att det stimulerar till bättre och livligare diskussioner.
 • 71 % säger att det stimulerar till en ständigt lärande organisation.
 • 69 % hävdar att det förbättrar kvaliteten på deras beslut.

Ett nyckelord blir ”Tillit”. Vågar vi exempelvis inkludera andra medarbetare i strategi processen än de vanliga 10-15 seniora chefer som brukar vara inblandade? Vad händer då? Det handlar inte om demografi, det handlar om att framtiden kommer se annorlunda ut och att vissa företag kommer vara bättre rustade, mer innovativa och mer snabbfotade.
Hur ska man då framgångsrikt arbeta med mångfald i företag? 5 korta råd:

 • Genuint engagemang från ledningen. Ett initiativ som inte har ledningens fulla stöd kommer misslyckas – mångfaldsfrågor är inget undantag.
 • Bedöm ledarna på deras öppenhet och hur inkluderande ledarstil de har. Detta är framförallt viktigt i globala företag och företag som konkurrerar på en global marknad.
 • Bedöm seniora ledare både på prestation i den egna rollen men också hur effektivt de fungerar i ledningsgruppen. Bidrar de aktivt med nya perspektiv till ledningsgruppens diskussioner och beslut? Ledningsgruppen bör vara sammansatt för att få så bra beslut som möjligt och för att säkerställa att problemen belyses från många håll – inte bara vara ”våra seniora chefer”.
 • Skräddarsy introduktionsprogram.  Detta är särskilt viktigt för nya ledare som kanske inte passar ”gamla mallen”.  Studier visar att deras första 90 dagar är avgörande. Gör en analys av vilka kulturella hinder som kan tänkas uppstå och hjälp ledaren att tidigt knyta rätt kontakter.
 • Omedvetna fördomar och fasta mönster hindrar förändringar. Om mångfaldsfrågor är ”läpparnas bekännelse” kommer felaktiga beteenden, informella grupper och koder leva kvar och genuin mångfald kan inte uppstå. Acceptera inte beteenden som underminerar era mångfaldsmål!

Arbetar ni med mångfald – på riktigt?

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”