HR chef interim

Anlita en tillfällig HR-chef

Vår HR interimtjänst passar dig som snabbt behöver en HR-chef men som av olika anledningar inte vill anställa. Genom vårt skarpa nätverk av erfarna interim HR-chefer eller HR-managers kan vi stötta dig här och nu. Kontakta oss för snabb hjälp och prisbild!

Boka kostnadsfri rådgivning
Kontakta oss!

Söker du en HR-konsult?

Kontakta Sofie König för snabb hjälp och prisbild.
CTA - tjänstesidor

Vår HR interimtjänst passar organisationer som behöver stöd av en interim HR-chef, HR-manager, HR-direktör eller CHRO på kort eller lång sikt, men som av olika anledningar inte vill anställa.

Våra interima HR-chefer kan ta sig an uppdrag i både mindre och större organisationer. De är vana att leda inom HR och att driva såväl operativt som strategiskt arbete. Det kan innefatta globala organisationer där HR-chefen sitter i ledningsgruppen eller mindre organisation, start-ups eller scale-ups där såväl operativt som långsiktig strategisk arbete ingår.

Stardusts nätverk av interima HR-chefer består av erfarna ledare som har initierat och drivit projekt samtidigt som de inte drar sig för att kavla upp ärmarna och sköta rekrytering, lönerevision, fackliga förhandlingar eller arbetsmiljöarbete.

Våra interim HR-chefer lämpar sig för de organisationer som ser värdet i en konsult som inte bara tillfälligt förvaltar utan även stöttar strategiskt och kompetensmässigt för att senare lämna vidare ett effektivare HR-arbete.

“Vikten av att leverera gör att både jag som HR-konsult och min kund är måna om att snabbt komma igång. Startsträckan blir därför kort och effektiv.”

Susanne A, interim HR-konsult, Stardust Friends

Operativa och strategiska HR-konsulter med bas i Stockholm

Tack vare vårt vassa nätverk av interimkonsulter kan vi även leverera HR-interimslösningar inom positioner som:

  • Head of People, People & Culture Manager
  • HR business partner (HRBP)
  • People Partner
  • HR Generalist
  • HR Specialist (lön, arbetsmiljö, comp&ben, med mera)
  • Talent Acquisition Manager/Rekryterare

Interim HR-chef hos Stardust

Är du HR-konsult och vill vara en del av vårt konsultnätverk, läs mer här.

“Som HR-interimkonsult har jag en bred erfarenhet från olika företagskulturer och perspektiv. Det gör att jag snabbt får överblick över en organisations verksamhetsbehov och direkt kan addera värde för att förverkliga företagsmål utifrån ett people-perspektiv.”

Jeanette H, interim HR-konsult, Stardust Friends
Våra interima HR-chefer kan ta sig an uppdrag i både mindre och större organisationer.

Fördelar med en HR-chef som interimlösning

En professionell resurs som löser problem

Funderar du på att hyra en HR-chef? Vi ser till att du och ditt team är effektiva och besitter rätt kompetens under de perioderna ni behöver förstärkning. Vi stöttar dig även med positioner på andra nivåer, exempelvis HR business partner, HR-generalist, HR-specialist och rekryterare.

Utan tidsödande rekrytering

Vår HR interimtjänst ger snabb och effektiv hjälp när du behöver stöd av en HR-chef. Våra interima HR-chefer kan ta sig an uppdrag i både mindre och större organisationer. De är vana att leda inom HR och att driva såväl operativt som strategiskt arbete.

Ett effektivare HR-arbete

Våra interim HR-chefer lämpar sig för de organisationer som ser värdet i en konsult som inte bara tillfälligt förvaltar utan även stöttar strategiskt och kompetensmässigt för att senare lämna vidare ett effektivare HR-arbete.

Tillgång till all kompetens inom Stardust

Genom våra interim HR-chefer får du som kund också tillgång till hela Stardust Consultings kollektiva kompetens inom HR, talent management och organisationsutveckling. Värdefull kunskap inom viktiga områden.

Boka en

kostnadsfri rådgivning

Oavsett om du behöver tackla en tillfällig arbetstopp, lösa vikariat för ordinarie HR-personal, ta in specialistkompetens eller förbättra er HR så kan HR Interim vara den bästa lösningen.

Vid behov av förstärkning inom HR brukar vägledning från våra konsulter vara mycket uppskattat. Här kan du boka ett 30 minuters videomöte med en av våra experter inom HR-interim. En chans att förutsättningslöst få ställa frågor och höra mer om hur vi kan hjälpa dig framåt.

  • 30 minuters kostnadsfri rådgivning
  • Svar på dina frågor kring dina unika utmaningar
  • Förslag på nästa steg för en förflyttning i rätt riktning
Boka nu

Så går det till:

1

Ni börjar med att
kontakta oss!
Vid det tillfället behöver ni inte känna till de exakta förutsättningarna eller ha en färdig kravprofil.

2

Vårt första samtal ger oss underlag för att vi
omgående kan börja leta aktuella kandidater.
Inför detta går vi igenom de viktigaste delarna gällande generella avtalsvillkor och uppskattat prisspann.

3

Efter en dag eller två kan ni ha
en eller två konsultprofiler som förslag
i er mejl som ni bestämmer om ni vill träffa för intervju.

4

Efter intervju bestämmer ni om ni vill gå vidare. Vi går då igenom de
sista detaljerna i avtalen för signering.

5


Vi ser till rätt kompetens tillträder enligt ert önskemål.
Från första samtal kan ni ha en HR-chef på plats inom bara 2–6 dagar – om ni har ett akut behov.

Frågor och svar kring interim HR-chef

Hur funkar det med en interim HR-konsult?

Oavsett om du behöver tackla en tillfällig arbetstopp, vikariat för ordinarie HR-personal, ta in specialistkompetens eller förbättra er HR så är vår HR-interimtjänst för dig. Att anlita en HR-konsult genom en interimlösning är också vanligt när du ska driva större förändringar eller ett tillfälligt projekt.

Vad gör egentligen en HR-chef?

En HR-chef kan ha många ansvarsområden som sträcker sig från rekrytering och utbildning till lön, förmåner och personalutveckling.

De är också ansvariga för organisationens personalresurser och säkerställer att företaget följer lagar och förordningar inom personalområdet.

HR-chefen är en stöttepelare för linjechefer och övriga chefer i organisationen, hanterar personalproblem och samarbetar ofta med marknadsavdelningen för att stärka det interna varumärket.

Vilka är fördelarna med att anlita en interim HR-chef?

Att anlita en HR-chef genom en interimslösning kan ge flera fördelar:

Snabb och effektiv lösning – När det uppstår en plötslig lucka eller behov av en HR-chef i din organisation kan en interim HR-chef från Stardust snabbt tas in på kontrakt för att fylla positionen. Detta ger er tid att genomföra en mer grundlig rekryteringsprocess för en permanent HR-chef, samtidigt som ni får en erfaren HR-expert på plats.

Flexibilitet – En interim HR-chef från Stardust kan anpassa sig till din organisations specifika behov och ta på sig olika uppdrag. Det kan vara att leda en omorganisation, förändringsprocess eller att utveckla och implementera HR-policyer.

Erfarenhet och kunskap – Våra interima HR-chefer har många års erfarenhet av HR-arbete och kan tillföra nya idéer och perspektiv baserat på deras erfarenhet från tidigare uppdrag. De har också en bred kunskap inom HR och kan hjälpa din organisation att utveckla och implementera HR-strategier och policies.

Opartiskhet – Eftersom Stardusts interima HR-chefer är externa konsulter, är de inte bundna till de interna politiska eller personliga förhållandena inom din organisation. Detta kan hjälpa till att minska eventuella konflikter eller påverkan från interna faktorer.

Kostnadseffektivitet – Att anlita en interim HR-chef kan vara mer kostnadseffektivt än att anställa en permanent HR-chef på heltid. En interim HR-chef betalas oftast på konsultbasis och organisationen kan därför spara pengar på förmåner och andra kostnader som är förknippade med en anställning på heltid.

Vad kostar det att anlita en interim HR-chef?

Ett timpris på en HR-konsult kan variera beroende på komplexitet, längd och omfattning på uppdrag samt kompetens- och erfarenhetskrav. Vi brukar säga att om du budgeterar för mellan 1 000–1 600 kr i timmen för en motsvarande HR-chef med bred kompetens ska det inte komma några kostnadsöverraskningar.

Hur går det till att anlita en HR-chef på konsultbasis?

Ni börjar med att kontakta oss! Vid det tillfället behöver ni inte känna till de exakta förutsättningarna eller ha en färdig kravprofil. Vårt första samtal blir tillräckligt utforskande och informativt för att vi omgående kan börja leta aktuella kandidater. Här går vi även igenom de viktigaste delarna gällande generella avtalsvillkor och uppskattat prisspann.

Efter en dag eller två kan ni ha en eller två konsultprofiler som förslag i mejlen som ni bestämmer om ni vill träffa för intervju.

Efter intervju bestämmer ni om ni vill gå vidare. Vi går då igenom de sista detaljerna i avtalen för signering.

Från första samtal kan ni ha en HR-chef på plats inom bara 2–6 dagar, om ni har ett akut behov.

Vart finns era interima HR-chefer?

Stardusts HR-konsulter har sin bas i Stockholm.

Interim HR chef

Våra kunder.

Krävande kunder gör oss till bättre konsulter! Vi är så stolta att få bidra med inspiration och handlingskraft i de organisationer vi hjälper att navigera i en alltmer komplex och snabbrörlig värld.
Läs mer
"Alltid ett välgrundat utifrånperspektiv"
Vi har under året utvecklat flera olika delar i vår verksamhet, bland annat affärsplanering, arbetssätt och organisation. Stardust har spelat en viktig roll i det arbetet, både som processledare och bollplank. Alltid med ett klokt och välgrundat utifrånperspektiv.
Johanna Skogestig
VD, Vasakronan
"Värdefull rådgivare med massor av värme"
Stardust har under många år varit en värdefull rådgivare både för oss och flera av de bolag där vi är ägarpartner – allt ifrån generella frågor kring Talent Management ner till utformandet av vår egen värdegrund och strategi. Alltid inspirerande och professionella med massor av värme!
Ragnar Söderberg
Grundare och styrelseordförande, Sobro
"Expertis och energi"
Stardust har med sin expertis och energi hjälpt oss att vidareutveckla och tydliggöra vår unika företagskultur. Att kulturen och våra värderingar genomsyrar hela organisationen är en grundförutsättning för vår affär och framtida tillväxt.
Anna Jerndorf
Advokat och partner, TM & Partners Advokatfirma
"Utmanar oss alltid att fortsätta utvecklas"
Stardust har hjälpt oss etablera och stärka ett framgångsrikt ledarskap i hela organisationen. Med en gedigen kunskap och nyfikenhet arbetar de nära vår affär och utmanar oss i att alltid fortsätta utvecklas.
Klas Wahlström
HR direktör, Alligo AB
"Hjälpt oss stärka vår konkurrenskraft"
Stardust har tagit fram ett program som på ett unikt sätt utvecklar våra dotterbolags-VD:ar till att effektivare och bättre leda våra verksamheter in i framtiden. Ett viktigt initiativ i att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och bidra till framgång.
Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef, Inwido
"Key success factor"
Stardust’s great understanding and adaptation to company culture have been a key success factor to design our on-boarding and development program for managers.
Emmanuel Dunat
Managing Director, Vinci Energies Sweden
"Jag vet ingen bättre att vända sig till"
Genomtänkt, proaktiv och långsiktig Talent Management är en nyckelfråga för företag idag och jag vet ingen bättre att vända sig till för att få hjälp med detta än Stardust Consulting.
Christian Sievert
VD, AB Max Sievert
"Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa"
Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa. Deras styrka är förmågan att kartlägga Talent Management och sedan knyta ihop säcken i en tydlig strategi och förmåga att hjälpa till med implementeringen.
Bengt Johansson
Fd VD, Forsen

“Våra tjänster är anpassade för att ge organisationer handlingskraft i en ny tid där exempelvis tillit och självledarskap värderas högre än hierarkier och kontroll.”