I nästan 30 år har Heléne Ählberg ägnat sig åt ledningsgruppsutveckling, organisationsförändringar samt kultur- och strategiutveckling. Hon har haft förmånen att jobba inom en rad olika branscher som IT, fastigheter och andra tjänsteföretag, både inom den privata och offentliga sektorn.

På senare tid har Heléne prioriterat att hjälpa företag att aktivera deras syfte och skapa en arbetsmiljö som ger mening för medarbetarna. Till hjälp har hon utvecklat “Purpose Impact”, ett verktyg som stöttar organisationer att aktivera syfte, vision, värderingar och strategi med ett starkt engagemang från hela organisationen.

Med en bakgrund som spänner från strategiska rådgivarpositioner till mer hands-on-roller, har Heléne stöttat både VD:ar och ledningsgrupper i små och medelstora organisationer – både under kritiska förändringstider och i det dagliga ledningsarbetet. Som konsult fokuserar hon på ledningsgruppers utveckling, organisationsstruktur, företagssyfte, värdegrund och strategiarbete.

Genom sin breda erfarenhet har Heléne utvecklat en förmåga att ta fram och förankra lösningar på många olika nivåer inom en organisation. Hennes signum är en kombination av engagemang, ödmjukhet, resultatfokus och lyhördhet.

Som grundare av nätverket “Teal for Teal” har Heléne under åren 2015-2023 banat väg för nya sätt att leda och organisera verksamheter. Ambitionen har varit att inspirera och sprida kunskap om hur vi skapar organisationer som är bättre anpassade för den moderna människan.

Heléne är regelbunden skribent på Motivation.se med inriktning på syftesdrivna och Teal/Agila organisationer. Hon är utbildad civilekonom från Uppsala Universitet och har även en organisationskonsultutbildning från HumaNova.

Våra tjänster ger organisationer handlingskraft i en ny tid där exempelvis tillit och självledarskap värderas högre än hierarkier och kontroll.