Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Varför lärande organisationer lyckas

Lästid cirka 4 minuter
Lärande organisationer
Missa inte!

Allt fler talar om behovet av lärande organisationer, att lära fortare och på nya sätt blir en allt viktigare konkurrensfördel.

Bilden nedan, som är lånad från Baruch Lev, en amerikansk professor, visar utvecklingen av förklarat och oförklarat värde i börsnoterade företag från 1980 till nu. Han räknade ihop det totala värdet av balansräkningarna (Bokfört värde) inom S&P 500, och jämförde med börsvärdet. 1980 utgjorde bokfört värde 80 % av marknadsvärdet. Under nästa decennium hände något. 1990 utgjorde plötsligt balansräkningarna bara 55 % av det totala börsvärdet! Då började man ifrågasätta hur företag värderas? Var ligger det egentliga värdet? Trenden fortsatte. År 2000, på toppen av Internetboomen, utgjorde balansräkningarna endast 15 % av börsvärdet. Visst, det var en extrem period, men sedan dess har balansräkningarna som mest endast förklarat 25 % av det totala börsvärdet. Är detta ett bevis på att synen på företags värde har ändrats? Håller vi faktiskt på att ta steget in i kunskapsekonomin? Eller är vi redan där?

Att dela kunskap mellan medarbetare blir allt viktigare för företagens värde. Många organisationer som verkar inom specialiserade områden inser att deras främsta tillgång är kunskap. I moderna organisationer och företag har man insett att lärande inte sker genom traditionella metoder såsom kurser, utan mellan kollegor, i projekt och i genomförandet av arbetsuppgifter. Man söker därför efter sätt att effektivt överföra kunskap mellan människor för att säkerställa framtida värde, konkurrenskraft, minska sårbarheten vid eventuell personalomsättning och reducera kunskapens time-to-market. Man skapar en lärande organisation.

Hjärtat av definitionen av en lärande organisation enligt Bersin and Associates är lärandekultur:
’A learning culture is an organizationwide belief that the organization’s strategy, mission and operations can continuously be improved through an ongoing process of individual and organizational learning. It includes a set of investments, programs and processes to study areas of weakness, explore causes, and exploit opportunities to improve and learn at all times and at all levels.’
Jag vill lyfta fram 3 områden i definitionen som särskilt viktiga för en lärande organisation:

 1. ’learning culture’ – en lärande organisation är en fråga om företagskultur. Företagets kultur och värderingar måste genomsyras av en vilja och önskan att lära sig och dela med sig av sin kunskap och sina lärdomar.
 2. ’continuously be improved’ – ständig förbättring, organisationen söker ständigt efter sätt att förbättras genom att lära sig från framgång och misstag.
 3. ’learn at all times and at all levels.’ – Lärande är en fråga för alla nivåer i företaget vid alla tillfällen, inte en fråga som diskuteras mellan chef och medarbetare en gång per år och dokumenteras i en plan som följs upp efter 3-6 månader.

Organisationer som lyckats med att bygga en lärande organisation har en stark företagskultur som tydligt uppmuntrar medarbetare till att:

 • Ställa frågor, till alla, på alla nivåer
 • Tydligt förstå hur och varför beslut tas
 • Påverka tilldelade arbetsuppgifter
 • Starta egna projekt och ta risker
 • Säga sanningen till ledare och chefer, även när den ‘gör ont’

Dessa organisationer sätter upp arbetsprocesser som maximerar möjligheten till lärande i själva arbetet genom att:

 • Alltid ha möjlighet (tid) att reflektera över framgångar och misslyckanden efter genomförd arbetsuppgift eller projekt
 • Skapa korta feedback vägar mellan medarbetare, kund och övriga organisationen för att på så vis få information som snabbt kan förbättra prestationerna i hela organisationen
 • Uppmuntra användandet av story-telling för att bygga en gemensam bild av dåtiden och på så vis dela best practice för framtiden

Källa: High impact Learning Cultures Bersin and Associates
Avslutningsvis kan vi summera enligt följande:

 • Effektivt lärande skapar reellt värde för organisationen
 • Lärande organisationer är en fråga om företagskultur
 • Lärande är en fråga för hela organisationen, hela vägen från toppen ner till botten.

Vill ni lära er mer om lärande organisationer och kanske få hjälp med att ta första stegen mot att bli en lärande organisation? Vi på Stardust Consulting har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer med just det, kontakta oss här.

Hur kan vi hjälpa till?

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”