Hur kan vi hjälpa till?

Talent Management i hängmattan

av Charlotta Wikström

2015-06-09

Snart stundar hängmattan. Förhoppningsvis. Och det är ju först när tiden står stilla som vi stressade nutidsmänniskor ser vad som är verkligt och viktigt.

Varför inte ta några minuter till ett självtest på hur bra ni är på Talent Management. Antingen somnar du skönt till hängmattans lugna gungande och fåglarnas kvitter. Eller så får du massor av energi och nya idéer inför hösten. Hoppas på det sista. Lycka till!

Hur bra är ditt företag på Talent Management?

I hur stor utsträckning stämmer dessa påståenden?
0= inte alls och 10= i mycket hög utsträckning

  1. Företagsledningen inser värdet av och förstår kopplingen mellan Talent Management och lönsamhet
  2. Företagsledningen tar ett aktivt ägarskap över Talent Management frågorna
  3. Företaget har en tydlig och kommunicerad definition av vad Talent Management är
  4. Företaget har en internt förankrad Talangstrategi
  5. Talent Management är integrerat i affärsprocessen och består inte i fristående eller lösryckta processer och projekt
  6. Talent Management bidrar till att ge chefer värdeskapande verktyg, tex för talangidentifiering och successionsplanering
  7. Företaget har chefer som kan och förstår värdet av Talent Management
  8. Företaget har tillräcklig kompetens inom Talent Management för att bidra till synlig och mätbar affärsnytta
  9. Företaget har IT stöd för Talent Management som bygger strukturkapital, t ex för målstyrning och successionsplanering
  10. Talent Management leder till konkreta åtgärder som mäts, följs upp och kommuniceras

Hur gick det här då? 100 poäng betyder att du kan somna om i hängmattan. Allt under betyder nya möjligheter.
Testet kommer från boken Talent Management i praktiken. Läs mer om den här

Fortsätt läsa:

None found

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest