Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Så här utvecklar du ett unikt Employer Brand

Lästid cirka 2 minuter

För många företag och organisationer är en av de största utmaningarna idag att säkra den strategiska kompetensförsörjningen. Idag är medarbetarnas kompetens, attityd och personlighet helt avgörande för verksamhetens framgång.

Det gäller inte enbart kunskapsintensiva företag som exempelvis service-, medicin-, konsult- och teknikbolag utan i lika hög grad industrif öretag och kommuner.

Så hur gör man, för att sticka ut ur mängden och särskilja sig som arbetsgivare? Först och främst så behöver man lägga ner möda på det strategiska arbete det faktiskt innebär att utveckla ett konkurrenskraftigt och unikt Employer Brand.  Allt för många företag idag lägger ner en massa pengar på annonser och har inte funderat igenom vilka kompetenser som faktiskt är affärskritiska och inte heller tagit reda på dessa individers behov och hur man effektivast når dem.  Detta gör att de flesta arbetsgivare idag uppfattas extremt lika och det är svårt för både potentiella och befintliga medarbetare att förstå skillnaden och fördelen med att arbeta hos en specifik arbetsgivare framför en annan. Och som vill alla känner till är det dyrt att rekrytera och ännu dyrare att rekrytera fel. Här får du tre tips på vad du ska tänka på om du vill utveckla ett unikt och särskiljande Employer Brand:

  1. Definiera målgruppen som ni vill rekrytera och behålla, dvs vilka specifika kompetenser behöver ni och vilka behov har de personerna? Vad känner de till om ert företag? Vilka preferenser har de? Vad säger externa och interna undersökningar om er som företag?  Och specifikt vad säger den definierade målgruppen?
  2. Utveckla ert EVP (Employer Value Proposition) Vad särskiljer er som arbetsgivare? Vad gör er unika? Vad är sant? Vad är attraktivt för målgruppen och vad är annorlunda med er som arbetsgivare jämfört med konkurrenterna?
  3. Ta fram en Employer Branding Strategi – Hur ser era talangbehov ut på kort och långsikt? Vilket är det effektivaste sättet att nå målgruppen?

Vad skiljer er mot konkurrenterna?

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”