Hur kan vi hjälpa till?
Motivation och prestation

Motivation och prestation

av Sofie König

2018-02-07

Motivation är ett intressant och spännande område. När vi på Stardust är ute i olika uppdrag får vi ofta frågan vad vi kan göra för att få mer motiverade medarbetare.

De första frågorna vi brukar ställa då är: Känner du dina medarbetare? Vet du vad det är som driver hen innerst inne? Det är där vi behöver börja för att förstå. Kärnan i allt ledarskap handlar om att kunna anpassa sitt ledarskap till individen och dennes behov. Maslows behovspyramid har säkert de flesta hört talas om. Den är framtagen av en professor i psykologi (Maslow) år 1943 och används än idag som motivationsmodell. Den är indelad i fem delar, där de olika delarna måste var uppfyllda för att man ska kunna ta sig till nästa nivå. Det är först när man känner trygghet, samhörighet och uppskattning som man verkligen kan komma till sin rätt på en arbetsplats och då först vågar man som medarbetare ta ut svängarna; vara kreativ, tänka utanför boxen, prova nya sätt och vågar göra fel och därmed utvecklas.

Beteendeekonomen Dan Ariely har studerat vad som verkligen gör oss motiverade på arbetet. Och som de flesta redan vet är det inte lönen som är den stora motivationsfaktorn, utan meningsfullheten i vårt arbete, det erkännande vi får och den mängd ansträngning vi har lagt ner på vårt arbete: ju större utmaning eller ansträngning desto högre blir faktiskt vår motivation. Så vad kan vi som arbetsgivare göra för att skapa en så bra miljö som möjligt för våra medarbetare, så att de känner en högre grad av motivation.

  1. Säkerställ att medarbetaren känner tillhörighet och blir bekräftad som individ och för sin kompetens.
  2. Se till att medarbetaren kan påverka riktningen i arbetet och sin arbetssituation. Arbeta med att tydliggöra riktning och mål, ge och ta feedback samt skapa delaktighet i att sätta målen.
  3. Säkerställ att det finns kortsiktiga mål, då dessa leder till bättre prestation och högre motivation.
  4. Tänk på att ju svårare en uppgift eller ett projekt är, desto stoltare känner vi oss över vårt arbete, vilket i sin tur ökar vår motivation.
  5. Skapa utrymme för samarbete och kunskapsutbyte. Att veta att vårt arbete hjälper andra ökar motivationen.
  6. Jobba med positiv förstärkning av medarbetarnas förmågor.
  7. Använd bilder som utlöser positiva känslor, det hjälper oss att fokusera och därmed prestera bättre, vilket i sin tur påverkar vår motivation.

Behöver er organisation skapa en miljö för ökad motivation, hör gärna av dig till oss på Stardust

 

 

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest