Hur kan vi hjälpa till?
medarbetare

Medarbetare + engagemang = framgång

av Camilla Rask

2016-02-23

På senare tid har jag mött flera organisationer som ser stor potential i att utveckla medarbetarskap och självledarskap. De beskriver det såhär: ”Vi har nöjda medarbetare, men de är inte särskilt engagerade. Hur höjer vi engagemang, motivation och drivkraft? Varför är de inte mer engagerade?”

Svaret ligger ofta i ledarskapet eller snarare brister i ledarskapet. Brist på kommunikation, feedback och återkoppling. Ledare som kan bli bättre på att delegera, ge förtroende och ansvar samt visa uppskattning till sina anställda. Många gånger saknas tillit mellan de bägge.
Flera undersökningar visar att engagemanget sjunker från år till år. Gallup har gjort flera världs­omspännande studier av medarbetarengagemang där de urskiljer tre nivåer:

  • Engagerade medarbetare som känner en djup koppling till företaget och arbetar engagerat för att driva utvecklingen framåt.
  • Oengagerade medarbetare som tar sig genom arbetsdagen, bidrar med sin tid, men inte med energi eller engagemang.
  • Aktivt motverkande medarbetare som i praktiken underminerar det deras kollegor åstadkommer och till och med försöker skada företaget.

Under 2011-2012 svarade 13% av anställda i 142 länder att de var engagerade, medan 63% var oengagerade och 24% var aktivt motverkande. Resultaten varierar påtagligt mellan olika länder och världsdelar där Sverige låg på 16% engagerade och 73% oengagerade medarbetare.
För många anställda spelar chefen en viktig roll för deras engagemang. Gallup lyfter fram fem viktiga ledaregenskaper:

  1. De motiverar varje enskild medarbetare till att handla. Bland annat med en fängslande vision.
  2. De har självförtroende nog att driva på resultat och klarar att övervinna motgångar och motstånd.
  3. De skapar en kultur av tydligt ansvarstagande.
  4. De bygger relationer präglade av tillit öppenhet och kommunikation.
  5. De fattar beslut utifrån verksamhetens behov, inte sina egna behov eller internpolitik.

Fler infallsvinklar i ämnet från John Case, Harvard Business Review, som säger att vi bör behandla medarbetare som ”Business Owners” för att skapa drivkraft och engagemang. Det handlar om verktyg för att uppmuntra medarbetare att känna sig ansvariga för affären och möjliggöra äkta ägarskap. Läs hela artikeln här.

En gemensam faktor för framgångsrika organisationer med stort medarbetarengagemang är att de är tydliga med ”Purpose”-syfte, varför finns egentligen företaget till och hur bidrar det till en bättre värld? Vidare har de ett visionärt ledarskap där de bygger en stark kultur, vilket de lägger mycket tid och kraft på. De attraherar talanger genom att skapa den kreativa miljö dessa söker och får dem att prestera gemensamt.

Hur engagerade är era medarbetare och vad kan ni göra för att öka engagemanget?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest