Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Har ni gemensamma mål i ditt team?

Lästid cirka 2 minuter
Gemensamma mål i team
Missa inte!

Teamutveckling – så utvecklar du effektiva team

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

Är ditt team överens om varför ni finns eller läggs mer fokus på individens egen roll i teamet? På samma sätt som tillitsekvationen fokuserar på självorientering kan ni själva använda det i ditt team för att stämma av teamets gemensamma mål och skapa en bra utgångspunkt för att arbeta med teambuilding.

Tillitsekvationens koppling till en vanlig ekvation är att nämnaren (självorienteringen) utgör basen, alltså förutsättningen för det hela. Om jag upplever att du främst fokuserar på din egen vinning (hög självorientering), då faller min tillit för dig. Men om jag upplever att du också bryr dig om mina mål, teamets mål och företagets mål, då känner jag att du är en teamplayer (låg självorientering), och då ökar den tillit jag känner för dig.

Hur kan du då använda detta i ditt team? Du kan enkelt sätta igång med följande tre steg:

  1. Var och en skriver på en post-it, eller på en digital motsvarighet, i en mening: ”Varför finns vi som team?” Det är väldigt ovanligt att man som team från början är helt enig i den frågan. Ofta kan oenigheter som finns inom teamet kopplas till just olika uppfattningar om varför man finns.
  2. Nästa steg är att se om ni också är överens om teamets gemensamma mål. Här brukar samstämmigheten vara lite bättre, men ändå spretigare än vad det borde vara. Olikheterna beror ofta på att vi tenderar till att lägga fokus på den egna funktionens roll i teamet framför teamets gemensamma mål.
  3. Slutligen spelar personlighet och nationell kultur en stor roll. Vissa personligheter, liksom vissa kulturer, har ett större behov att framhäva det man själv tillför till det gemensamma. Andra personer och kulturer föredrar det lågmälda, gemensamma. Dessa olika inställningar försämrar ofta kommunikationen, och därmed tilliten, mellan individer i teamet.

Hur är det i ditt team? Är ni överens om varför ni finns? Har ni gemensamma mål?  Och talar ni olika om den egna rollen utifrån olika personer och kulturer?

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med teamutveckling?

Vi på Stardust hjälper er skapa vinnande team och få dem på plats, i ledningsgrupper eller andra delar av organisationen.

Läs mer om vårt erbjudande kring teamutveckling och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

“Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”