Hur kan vi hjälpa till?
Gemensamma mål i team

Har ni gemensamma mål i ditt team?

av Philip Sjögren

2021-02-23

Är ditt team överens om varför ni finns eller läggs mer fokus på individens egen roll i teamet? På samma sätt som tillitsekvationen fokuserar på självorientering kan ni själva använda det i ditt team för att stämma av teamets gemensamma mål och skapa en bra utgångspunkt för att arbeta med teambuilding.

Tillitsekvationens koppling till en vanlig ekvation är att nämnaren (självorienteringen) utgör basen, alltså förutsättningen för det hela. Om jag upplever att du främst fokuserar på din egen vinning (hög självorientering), då faller min tillit för dig. Men om jag upplever att du också bryr dig om mina mål, teamets mål och företagets mål, då känner jag att du är en teamplayer (låg självorientering), och då ökar den tillit jag känner för dig.

Hur kan du då använda detta i ditt team? Du kan enkelt sätta igång med följande tre steg:

  1. Var och en skriver på en post-it, eller på en digital motsvarighet, i en mening: ”Varför finns vi som team?” Det är väldigt ovanligt att man som team från början är helt enig i den frågan. Ofta kan oenigheter som finns inom teamet kopplas till just olika uppfattningar om varför man finns.
  2. Nästa steg är att se om ni också är överens om teamets gemensamma mål. Här brukar samstämmigheten vara lite bättre, men ändå spretigare än vad det borde vara. Olikheterna beror ofta på att vi tenderar till att lägga fokus på den egna funktionens roll i teamet framför teamets gemensamma mål.
  3. Slutligen spelar personlighet och nationell kultur en stor roll. Vissa personligheter, liksom vissa kulturer, har ett större behov att framhäva det man själv tillför till det gemensamma. Andra personer och kulturer föredrar det lågmälda, gemensamma. Dessa olika inställningar försämrar ofta kommunikationen, och därmed tilliten, mellan individer i teamet.

Hur är det i ditt team? Är ni överens om varför ni finns? Har ni gemensamma mål?  Och talar ni olika om den egna rollen utifrån olika personer och kulturer?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest