Hur kan vi hjälpa till?
Gamification

Gamification of learning – ett sätt att utveckla vårt lärande

av Camilla Rask

2017-06-13

Digital innovation, demografiska utmaningar och nya generationers intåg på arbetsmarknaden är makrotrender som påverkar dagens organisationer på många sätt. Enligt ING så tyder mycket på att även vårt lärande kommer att behöva utvecklas när det kommer till vad, var, hur och när vi lär.

En del kompetens som tidigare har varit hållbar i generationer kommer troligen inte att vara användbar i framtiden. Många av dagens jobb kan helt försvinna eller förändras radikalt. Artificiell intelligens (AI) och automation förutspås eliminera många uppgifter samtidigt som nya jobb kommer att nyttja helt nya kunskaper och färdigheter. Hur vi lär oss är också under förändring med hjälp av ny teknik som introduceras runt om i världen. Troligen kommer vårt lärande spridas ut över en livstid snarare än att koncentreras i starten främst på grund av förlängda karriärer och den snabba innovationstakten. Helt enkelt kommer det krävas att vi ständigt utvecklar oss.

Skolan behöver naturligtvis också hänga med i utvecklingen. Andreas Schleicher, OECD director for education and skills, menar att det är enbart med hjälp av teknologins fördelar som vi dramatiskt kan öka vår tillgänglighet till kunskap. Vidare behöver investeringar göras för att lärare ska ligga i framkant när det kommer till att designa och implementera förändringar i skolan.

Peter Diamandis, grundare av 17 företag och medgrundare av Singularity University menar att skolan behöver designas om för att komma ifrån att eleverna lär sig gårdagens kunskaper. “Learning needs to be less like memorisation, and more like… Angry Birds. Diamonds är en förespråkare av “gamification of learning”. När du spelar ett dataspel så observerar du ett problem, formar en hypotes, testar den, får feedback och lär dig så att du kan testa igen. Att använda liknande metoder när det handlar om utbildning kan göra att barn blir lika beroende av lärande som de är av att spela dataspel. Läs hela artikeln här.

Lärande organisationer skapas inte av sig själva. Det krävs en företagskultur som genomsyras av att man delar med sig av sin kunskap och som präglas av ständiga förbättringar där man lär sig av framgång och misstag. Tre grundtips för att lyfta ert lärande:

  1. Utmana er att testa nytt! Variera lärandet- använd tekniken för att skapa plattformar för att mötas och lära, testa olika metoder och kanaler. Våga prova, det behöver inte vara perfekt!
  2. Se till att alla är inkluderade i lärandet, på alla nivåer. Glöm inte bort den tillfälliga arbetskraften.
  3. Kom ihåg att när vi misslyckas sker det största lärandet och det är en förutsättning för innovation och tillväxt.

The ability to learn faster than your competitors may be the only sustainable competitive advantage”. Citatet av Arie de Geus som trots sina år på nacken funkar alldeles utmärkt än idag. Vi behöver bara fundera på hur vi lär oss ännu snabbare igen och igen och igen och igen…

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest