Hur kan vi hjälpa till?

5 viktiga frågor om topptalanger

av Henrik Martin

2013-03-21

Vår grundläggande människosyn på Stardust är att ”alla har talang”. Vi tycker därför att initiativ inom Talent Management framförallt skall rikta sig till alla medarbetare i en organisation.

  1. Har ni en gemensam definition på vad topptalang är i ert företag?
  2. Hur identifierar ni topptalanger i ert företag?
  3. Hur kommunicerar ni med topptalangerna i ert företag?
  4. Hur ser er plan ut för att hantera brist på topptalanger inom 1–3 år?
  5. Vem hos er har ansvar för frågan?

Men det finns ju en poäng att också identifiera topptalangerna. Dels för att veta vilka de är och säkerställa att de blir tillräckligt utmanade så att de inte försvinner, och dels för att förstå vad som utgör en topptalang i just din organisation. I stora organisationer är det här vardagsmat, men det börjar bli allt vanligare även i små och medelstora organisationer i Sverige.

Det vanligaste är ju ranka talangerna efter prestation och potential och sedan skapa en matris (9-fältaren är vanligast). Men det största värdet ligger faktiskt i diskussionen kring varför vissa anses vara topptalanger i organisationen, och andra inte. Vilket är värdefull input till framtida rekryteringar.

Att identifiera topptalanger för första gången möter alltid ett visst motstånd. Andra gången brukar det snarare vara något att se fram emot.

Har du bra svar på de fem frågorna ovan?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest