Hur kan vi hjälpa till?
Cynefin problemlösning

Effektiv problemlösning med Cynefin

av Sofie König

2021-09-14

Löser du alla problem på samma sätt? I så fall gör du som de allra flesta. Men den komplexa, oförutsägbara och föränderliga värld vi lever i idag för med sig nya sätt att tänka, samarbeta och lösa problem.

Cynefin (Ku-ne-vin) är en modell som visar hur man kan kategorisera olika typer av problem som kan uppkomma i en organisation. Modellen ger vägledning i hur man kan sortera olika problem och på så sätt underlätta möjligheten att hitta effektivare lösningar.

Ramverket Cynefin

Ordet Cynefin kommer från Wales och betyder ”hemvist”. Tanken är alltså att man ska förstå var ett problem hör hemma innan man börjar ge sig på att lösa själva problemet. Världens problem och möjligheter uppstår enligt Cynefin-tänket i fyra huvudformer:

  1. Uppenbara/enkla
  2. Komplicerade
  3. Komplexa
  4. Kaotiska.

Problemlösning med cynefin

Till höger i bilder, vid uppenbara/enkla eller komplicerade problem, ska man börja med att observera och samla information – kort och förenklat informationsinsamlande vid enkla problem och mer utförligt vid komplicerade problem.

”Uppenbara problem” kännetecknas av kända förutsättningar och hög förutsägbarhet. Exempel på ett uppenbart problem kan vara att kontorsköket är stökigt. Ett exempel på ett komplicerat problem kan vara att maskinmotorn hackar. Här behöver man hjälp av en eller flera experter för att felsöka och komma fram till vad som är felet och hur man bäst löser det. Det finns redan ”best practice” eller många bra lösningar på uppenbara eller komplicerade problem.

Till vänster i bilden, vid komplexa eller kaotiska problem, ska man börja med att agera – med hjälp av många berörda när problemet är komplext, mer toppstyrt när problemet är kaotiskt. I komplexa situationer måste man prova sig fram. Problemet kännetecknas av oklara förutsättningar och få eller inga orsak-verkan samband.

Ett exempel på ett komplext problem kan vara att utveckla en ny produkt i en viss marknad. Det går inte att utveckla en teoretisk modell som sedan implementeras. I stället utvecklar du hypoteser om vad som kan fungera, testar hypoteserna i mindre projekt som involverar riktiga kunder, får feedback och fortsätter att gradvis utveckla och anpassa produkten.

Det går inte att exakt förutse hur problemet ska lösas, utan det måste lösas dynamiskt genom att du hela tiden känner av hur förutsättningarna ändras och utvecklar lösningar efter hand.

I kaotiska situationer är situationen helt och hållet dynamisk och man behöver helt enkelt testa olika åtgärder för att på det sättet hitta möjliga lösningar. I dessa situationer behöver du glömma allt du lärt dig. Ett exempel på ett kaotiskt problem är när det sker en snabb, omvälvande och plötslig förändring som inte har inträffat tidigare. Till exempel kraftiga förluster i ett företag.

I fullt kaos står man inför en situation som kräver ett nytt agerande. Den som tar initiativet resonerar inte, utan ger snabba order till alla runt omkring. Alla de kända spelreglerna upphör att gälla. Du måste helt enkelt sätta igång att genomföra olika åtgärder utan att ha en plan eller karta.

Fältet i mitten som kallas ”oreda” är själva utgångspunkten för modellen. Det är där du befinner dig när du försöker förstå situationen och vilken typ av problem du har framför dig. Frågan att ställa sig är: ”vilken typ av problem står jag/vi inför och hur löser vi detta problem bäst?”

Enligt modellen är det alltså en väldig skillnad på hur man angriper problemen. De allra flesta människor har en favoritstil som man gärna använder på alla typer av problem och som kommer från våra tidigare erfarenheter av problemlösning. Syftet med Cynefin är att hjälpa oss att använda rätt sätt att lösa problem i rätt situation och inte vara så bunden av sin ”favoritstil”.

Blir du nyfiken att prova Cynefin-modellen och dess tankesätt nästa gång ett problem dyker upp?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest