Guide

Den ultimata guiden till talent management

Talent management handlar om hur man på ett strukturerat sätt attraherar, engagerar och utvecklar rätt medarbetare. Att jobba med det effektivt är en överlevnadsfråga för dagens organisationer. I den här guiden går vi igenom hur du lyckas.

  • Vad är talent management?
  • Talent management kopplat till affärsplanen
  • Så tar du fram en talent management-strategi
Ladda hem

Guidens innehåll:

  • Bakgrund
  • Vad är talent management?
  • Talent management kopplat till affärsplanen
  • Talangstrategin
  • Nulägesanalys av ditt talent management
  • Så tar du fram en talent management-strategi
  • Tips på vägen
Ladda hem guiden

Ett effektivt talent management är en överlevnadsfråga för dagens organisationer. Det finns många studier som visar att organisationer som lyckas med sitt talent management ökar såväl konkurrenskraften, tillväxten och lönsamheten. Och varför skulle det inte vara så? Ju längre vi kommer in i kunskapsekonomin, desto viktigare blir våra medarbetare och deras engagemang och förmågor.

De flesta organisationer vi stöter på försöker vara bra på talent management. Hur du attraherar, engagerar och utvecklar medarbetarna har blivit en nyckelkompetens men långt ifrån alla är tillräckligt framgångsrika i sitt talent management-arbete.

Med ett decenniums erfarenhet inom området guider vi dig här till hur du få era talangsatsningar att lyfta.

Alla bitar i talangarenen måste vara på plats och hänga ihop. Först då kan man tala om ett strukturerat och effektivt talent management.

Ladda hem guiden kostnadsfritt

Om du inte ser formuläret kan det bero på att du har en ad-blocker aktiverat.
Testa då att avaktivera den.