Guide

Kompetensutveckla genom mentorskap

Mentorskap kombinerar på ett unikt sätt affärsnytta med personlig utveckling. Den snabba utvecklingen på arbetsmarknaden ökar kraven på kompetensutveckling och gör dessutom att framtidens kompetens blir allt svårare att finna. Mentorskap blir då ett utmärkt sätt att fånga upp och utveckla den formen av kompetens. I den här guiden beskriver vi hur du bäst går tillväga.

 • Vad är mentorskap?
 • Varför mentorskap?
 • 10 konkreta kom igång-steg för ett strukturerat mentorskap
Ladda hem

Guidens innehåll:

 • Vad är mentorskap?
 • Kompetensutveckla genom mentorskap
 • Mer lönsamt att utveckla internt
 • Mentorskap kombinerar personlig utveckling och affärsnytta
 • Varför mentorskap?
 • Interna eller externa mentorer?
 • Att lägga upp mentorskap
 • 10 konkreta kom igång-steg för ett strukturerat mentorskap
 • Sammanfattning
Ladda hem guiden

I en forskningsstudie från Harvard Business School The Risky Business of Hiring Stars redogör författarna för en studie som visade att det oftast är mer lönsamt att utveckla befintliga medarbetare än att rekrytera externt. Speciellt när det gäller talanger och/eller nyckelpersoner.

Dagens arbetsmarknad förändras snabbt i takt med digitaliseringen. En förändrad arbetsmarknad innebär ständigt ökade krav på fortbildning och kompetensutveckling för att anställda ska hänga med i den oerhört snabba utvecklingen.

I vår globaliserade och digitaliserade värld ökar också den internationella konkurrensen om de bästa talangerna med den bästa kompetensen. En allt viktigare kompetens i det framväxande kunskapssamhället är förmågan till samarbete och relationsskapande, det som man inte lär sig i skolan. Mentorskap är bra på att fånga upp och utveckla den här formen av kompetens.

Det finns en tro på att framtida kompetensbehov säkerställs genom nyrekrytering istället för att satsa på att kompetensutveckla redan befintlig personal. Varför detta är feltänkt går vi bland annat igenom i denna guide.

If you like to travel fast travel alone – but – if you like to travel far travel together.

Ladda hem guiden kostnadsfritt

Om du inte ser formuläret kan det bero på att du har en ad-blocker aktiverat.
Testa då att avaktivera den.