Guide

Ledarutveckling som ger resultat

I den här guiden bjuder vi på en checklista med 10 konkreta tips om hur du bör tänka för att uppnå framgångsrik ledarutveckling. Vi går bland annat igenom:

  • Varför ledarutveckling ofta inte ger önskad effekt
  • Att ta fram en nuläges- och behovsanalys
  • Att sätta konkreta mätbara mål
Ladda hem

Guidens innehåll:

  • Bakgrund
  • En växande men fragmenterad utbildningsmarknad
  • Varför ledarutveckling ofta inte ger önskad effekt
  • 10 tips för framgångsrik ledarutveckling
Ladda hem guiden

I den här guiden vill vi bjuda dig på nyttig kunskap och praktiska tips om hur du bör tänka för att uppnå framgångsrik ledarutveckling.

Du får en kort beskrivning av den växande och allt mer fragmenterade utbildningsmarknaden.

Vi redogör för orsakerna till att den ledarutveckling man satsat på ofta inte ger önskade resultat och slutligen får du en checklista med tio konkreta tips som förhoppningsvis gör dig till en mer professionell beställare.

Kunskap är en färskvara. Alltför många köper en utbildning som en punktinsats.

Ladda hem guiden kostnadsfritt

Om du inte ser formuläret kan det bero på att du har en ad-blocker aktiverat.
Testa då att avaktivera den.